Socialiai pažeidžiamų grupių vertybinių pasirinkimų ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiai pažeidžiamų grupių vertybinių pasirinkimų ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of values choices of groups at social risk
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy; Socialinė struktūra / Social structure; Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTSocialinė atskirtis, kaip ir skurdo kultūra, neretai lemia savitos uždaros kultūros radimąsi. Tai socialinės integracijos požiūriu pavojingas reiškinys, kadangi nukrypstama nuo vyraujančių visuomenės vertybių. Socialiai pažeidžiamų grupių atstovų įtikėjimas savo socialine atskirtimi, gyvenimas anapus normų ir vertybių apsunkina jų integravimąsi į visuomenę bei menkina socialinės pagalbos efektyvumą. Ypač problemiška tai, kad socializacijos ir saviidentifikacijos procese perimtos artimiausiai socialinei aplinkai būdingos vertybės įtvirtina socialinės atskirties tęstinumą. Todėl iškyla poreikis įvertinti socialiai pažeidžiamų grupių vertybinių pasirinkimų ypatumus. Empirinio tyrimo pagalba straipsnyje siekiama nustatyti socialiai pažeidžiamų grupių atstovams būdingus vertybinius prioritetus ir palyginti juos su bendrais Lietuvos gyventojams būdingais vertinimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skurdo kidtūra; Skurdo kultūra; Socialiniai sluoksniai; Socialinė atskirtis; Vertybės; Culture of poverty; Social exclusion; Social layers; Values.

ENSocial exclusion as well as phenomenon of culture of poverty causes formation of closed specific culture. From the perspective of social integration it is perilous because of digress from social values dominating within society. Such elements traditionally ascribed to the culture of poverty as acceptance of self social exclusion, living outside social norms and values are characteristic for many of socially excluded and cause difficulties of integration to society, derogate from effectiveness of social support. Especially problematic is the fact of continuation of social exclusion and its transmission through generations when in the process of socialization and self identification socially excluded people adopt values from the nearest social surrounding. Therefore the need to analyse value choices of socially excluded is at utmost importance. The author presents and analyses the data obtained in empirical research focused on value priorities of groups at social risk comparing it with the results of representative research on value choices of Lithuanian population. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34668
Updated:
2021-03-08 12:13:39
Metrics:
Views: 34    Downloads: 7
Export: