Lithuania and the cooperation security

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania and the cooperation security
In the Book:
Regioninio bendradarbiavimo saugumas / sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Antanas Makštutis. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. P. 108-128
Keywords:
LT
Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Saugumas / Safety.
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjami globalūs ekonominiai veiksniai, turintys įtakos šalies ekonomikos ir nacionalinės rinkos plėtrai, taip pat regioninio saugumo bendradarbiavimo procesams Lietuvos integracijos į NATO ir Europos Sąjungą (ES) sąlygomis. Straipsnyje pateikiami metodologiniai vidinių regioninio saugumo bendradarbiavimo grėsmių tyrimo principai, jų įgyvendinimo metodika ir metodai. Pateikiamos žmogiškosios veiklos efektyvumo prognozės remiantis gyvenimo kokybės, racionalaus resursų panaudojimo, BVP pokyčių bei konkurencingumo nacionalinėje, ES bei pasaulio rinkose indikatoriais. Laike ir erdvėje modeliuojamos regioninio saugumo bendradarbiavimo vidaus sąlygos.Reikšminiai žodžiai: Saugumas; Kooperacija; NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties organizacija); Security; Cooperation; NATO.

ENThe work analyzes global economic factors that have an impact on the country's economy and the development of the national market, as well as regional security cooperation processes in Lithuania's integration into NATO and the European Union. The article presents methodological principles of research for internal dangers to regional security cooperation, their implementation methodology and methods. It presents a forecast for human activities’ effectiveness based on quality of life indicators, a rational use of resources, GDP changes, and competitiveness on the national, EU, and world markets. It models the internal conditions of regional security cooperation in time and space.

ISBN:
9955423315
Related Publications:
  • Baltijos šalys : saugumas ir gynyba, 1990-2002 / Feliksas Žigaras. Vilnius : LKA, 2002. 345 p.
  • Europa ir mes / redaktorių kolegija. Vilnius : Gervelė, 2001. 267 p.
  • Lietuvos ateitis pasaulio kontekste : (specialistų žvilgsnis) / projekto vadovas - Vincentas Jasiulevičius ; mokslinis redaktorius Antanas Makštutis. Vilnius : Mokslo aidai, 2004. 399 p.
  • Sociologinė savivoka : specifika, metodai, lituanizacija / Romualdas Grigas. Vilnius : Rosma, 2001. 232 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9258
Updated:
2013-04-28 16:55:53
Metrics:
Views: 15
Export: