Ultima ratio principle in the criminalization of tax evasion

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ultima ratio principle in the criminalization of tax evasion
Alternative Title:
Mokesčių slėpimo kriminalizavimas ultima ratio principo kontekste
In the Journal:
Teisė. 2020, t. 114, p. 71-84
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra įvertinama baudžiamosios atsakomybės, kaip griežčiausios priemonės (lot. ultima ratio), principo reikšmė kriminalizuojant naujas nusikalstamas veikas. Taip pat pasitelkiant nacionalinio ir tarptautinio teisinio reglamentavimo, teismų praktikos ir baudžiamosios teisės doktrinos įtvirtintus kriminalizavimo kriterijus vertinamas mokesčių slėpimo kriminalizavimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Straipsnyje analizuojant nacionalinių ir tarptautinių baudžiamosios bei finansų teisės mokslininkų darbus, ieškoma moksliškai pagrįstų kriterijų, kurie patvirtintų būtinybę baudžiamajame įstatyme numatyti atsakomybę už mokesčių slėpimą. Siekiant rasti atsakymą į aptariamą klausimą, straipsnyje yra atskiriamas mokesčių slėpimas nuo mokesčių vengimo bei mokesčių optimizavimo, nurodomi esminiai požymiai, kurie leidžia laikyti mokesčių slėpimą nusikalstama veika. Taip pat įvertinant Europos Sąjungos teisinį reguliavimą yra bandoma nustatyti baudžiamosios atsakomybės už mokesčių slėpimą ribą, kuri atitiktų baudžiamosios atsakomybės, kaip griežčiausios priemonės, ir proporcingumo principų reikalavimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokesčių slėpimas; Mokesčių vengimas; Baudžiamoji teisė; Baudžiamoji teisė; Kriminalizavimas; Tax evasion; Tax avoidance; Criminal law; Criminalization.

ENThis article evaluates the significance of the principle of ultima ratio for the national process of criminalization. It also assesses the criminalization of tax evasion in the Criminal Code of the Republic of Lithuania using the criminalization criteria established in both national and international legal regulation, case law and criminal law doctrine. Analyzing the work of national and international criminal and financial law scholars, the article looks for scientifically sound criteria that confirm the need to impose criminal liability for tax evasion in criminal law. In order to find the answer to the question under discussion, the article distinguishes tax evasion from tax avoidance and tax optimization, and clarifies the essential features that make tax evasion a criminal offense. The evaluation of the European Union legal framework also attempts to set limits on criminal liability for tax evasion, which would meet the requirements of criminal liability as a last resort and the principles of proportionality. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2020.114.4
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84250
Updated:
2020-04-17 09:27:52
Metrics:
Views: 45    Downloads: 5
Export: