Moksleivių smurtas prieš pedagogus mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių smurtas prieš pedagogus mokyklose
Alternative Title:
Violence against teachers at school
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2008, t. 7, Nr. 2, p. 76-82
Keywords:
LT
Nusikalstama veika / Offence; Socializacija / Socialization; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTRemiantis mokslinės literatūros analize ir atlikto tyrimo duomenimis straipsnyje nagrinėjama moksleivių smurto prieš pedagogus problematika. Teorinėje straipsnio dalyje trumpai aptariamas filosofinis ir teisinis požiūris į žmogaus teises, orumą bei moralines vertybes, analizuojami pagrindiniai moksleivio asmenybės formavimuisi įtaką darantys socializacijos veiksniai: šeima, bendraamžiai, mokykla, žiniasklaida. Empirinėje straipsnio dalyje pristatomi atlikto tyrimo rezultatai: pedagogų patiriamo smurto rūšys, smurtaujančiųjų moksleivių demografinės charakteristikos, pedagogų savijauta, patirto smurto įtaka pedagogų asmeniniam gyvenimui ir jų profesinei veiklai, pagalbos poreikis ir jo tenkinimo galimybės mokykloje bei bendruomenėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Smurtas; Smurtas, socializacijos veiksniai: šeima, bendraamžiai, mokykla, žiniasklaida; Socializacijos veiksniai: šeima, bendraamžiai, mokykla, žiniasklaida; Factors of socialization: family, peer, school, mass media; Violence; Violence, factors of socialization: family, peer, school, mass media.

ENThe article is based on the review of scholarly literature and survey which investigates the problem of violence against teachers at school. In the theoretical framework philosophical, legal, human rights, values issues as well as the main factors which influence the development of teenagers’ personality are discussed. Family, peer, school, mass media can put positive or negative influence on personality. Empirical part of the article presents research data. It shows that teachers experience emotional violence most often mainly from the boys of age 10-16. Violence disturbs personal and professional life; however, not all teachers share with anyone that they have experienced violence. Teachers think that the main impact on violent behaviour is caused by family and peers but not school. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33660
Updated:
2018-12-17 12:23:12
Metrics:
Views: 49    Downloads: 10
Export: