Baudžiamoji politika ir ją formuojantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamoji politika ir ją formuojantys veiksniai
Alternative Title:
Criminal policy and factors forming it
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 59, p. 128-139
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama baudžiamosios politikos samprata ir ją formuojantys veiksniai. Baudžiamoji politika apibūdinama kaip valstybės vykdomos vidaus politikos sudedamoji dalis, kurios pagrindinis tikslas nusikalstamumo kontrolė. Baudžiamoji politika Lietuvoje siejama tik su baudžiamosios justicijos sistema, t.y. valstybės vykdoma konstitucinių ir kitų svarbiausių vertybių apsaugą baudžiamosios teisės, apibrėžiančios nusikalstamų veikų ratą ir nustatančios teisinius padarinius už jų padarymą, priemonėmis. Baudžiamoji politika siejama tiek su įstatymo leidėjo veikla priimant baudžiamuosius, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo įstatymus, tiek ir su teismų vykdomu baudžiamųjų (baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo) įstatymų taikymu. Straipsnyje taip pat nagrinėjami tokie esminiai baudžiamąją politiką Lietuvoje formuojantys veiksniai kaip nusikalstamumo būklė, dinamika ir struktūra; parlamentarų politinės ir teisinės pažiūros į baudžiamąją teisę, tarptautinės teisės įtaka nacionalinei baudžiamajai teisei; visuomenėje vykstančių socialinių bei ekonominių reiškinių, teisės mokslo ir kitų teisės šakų, žiniasklaidos bei viešosios nuomonės įtaka baudžiamajai teisei; teismų ir teisėsaugos institucijų veiklos reikšmė baudžiamajai politikai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji politika; Veiksniai; Formavimas.

ENThe article analyses the concept of criminal policy and its determining factors. Criminal policy is defined as an integral part of domestic policies implemented by the state, primarily aiming to control criminality. Criminal policy in Lithuania is associated only with the criminal justice system, i.e. the state’s protection of the constitutional and other central values by means of criminal law, which defines the range of criminal activities and determines their legal consequences. Criminal policy is related to both the legislative activities in regulating criminal law, criminal procedure and punishment, and the application of criminal law (criminal procedure and punishment) by courts. Furthermore, the article examines the key factors shaping the criminal policy of Lithuania: the state, the dynamics, and the structure of criminality; the political and legal views of the members of parliament towards the criminal law; the influence of the international law on the national criminal law; the influence of the social and economic phenomena taking place in the society, the legal theory, the media and the public opinion on criminal law; the significance of judicial and law enforcement institutions to criminal policy.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5300
Updated:
2018-12-20 23:09:44
Metrics:
Views: 199    Downloads: 99
Export: