Nepilnamečių resocializacija - aktuali ugdymo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepilnamečių resocializacija - aktuali ugdymo problema
Alternative Title:
Juvenile re-socialization - urgent upbringing problem
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2009, Nr. 1 (46), p. 71-82
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas mokslinės literatūros analizės pagrindu. Nepilnamečių resocializacijos problemų sprendimas dėl augančio nepilnamečių nusikalstamumo nepraranda aktualumo, todėl daroma išvada, kad nepilnamečių resocializacijos kryptis ir priemones reikia nuolat tyrinėti. Straipsnio tema plati, todėl dėmesys sutelkiamas ties dviem pagrindiniais klausimais: nepilnamečių resocializacijos samprata ir nepilnamečių resocializacijos krypčių bei priemonių analize. Straipsnyje apibūdinamos nepilnamečių resocializacijos problemos, aptariamos jų sprendimo galimybės. [Iš leidinio]

ENThe article is prepared on the basis of analysis of scientific literature. Resolution of juvenile resocialization problems is relevant and remains such due to growing juvenile delinquency. Therefore, conclusion is made that directions and means of juvenile re-socialization demand constant attention of researchers. Topic of the article is broad; therefore, the attention is focused on two main issues, i.e. concept of juvenile re-socialization and analysis of directions and means of juvenile re-socialization. The article describes juvenile re-socialization problems, discusses possibilities of their resolution. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20725
Updated:
2018-12-17 12:26:43
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: