Korupcija - galimi pasireiškimo aspektai Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korupcija - galimi pasireiškimo aspektai Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje
Alternative Title:
Corruption - aspecets of potential expression in Lithuanias system of higher education
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2007, Nr. 3, p. 79-85
Keywords:
LT
Konvencija; Korupcija; Kyšininkavimss; Nusikaltimas; Piktnaaudžiavimas; Subjektas; Teisės aktas; Veika; Įstatymas.
EN
Bribery; Convention; Convention, subject; Corruption; Criminal offence; Criminal transgression; Legal act; Misuse of office; Subject.
Summary / Abstract:

LTKorupcijos reiškinys atsirado gilioje senovėje, pirmosios žinios apie šį nusikalstamą reiškinį, kenkiantį valstybės visuomeninių santykių sanklodai, mus pasiekė iš senovės Rytų valstybių. Korupcija - ne konkretus nusikaltimas, ne vienas nusikalstamas faktas, bet nusikalstamo elgesio sistema, paplitusi ne tik atskirose valstybinės veiklos sistemose, tarp jų ir Švietimo sistemoje, bet ir valstybėje bei valstybių sąjungose. Baudžiamosios teisės konvencijoje pažymėta: „Korupcija kelia grėsmę teisinei valstybei, demokratijai ir žmogaus teisėms, pakerta tinkamą valdymą, sąžiningumą ir socialinį teisingumą, iškreipia konkurenciją, stabdo ekonominę plėtrą ir kelia pavojų demokratinių institucijų stabilumui ir visuomenės moralei". Norint sėkmingai kovoti su bet kokiu nusikalstamu reiškiniu, būtina žinoti šio reiškinio priežastis, pasireiškimo formas bei būdus, reiškinio esmę. Tai pasakytina ir apie korupciją, tačiau Lietuvoje iki šiol nėra apibrėžtos vienos šio reiškinio sąvokos. Nagrinėjamo klausimo problema yra ta, kad skirtinguose teisiniuose aktuose korupcijos sąvoka, taip pat ir pasireiškimo formos traktuojamos skirtingai. Tyrimo tikslas - palyginti „korupcijos" sąvokos interpretaciją tarptautinių organizacijų ir Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose, apibrėžti galimas korupcijos, kaip antisodalaus reiškinio, pasireiškimo formas. Tyrimo metodai: teisinių aktų ir mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu. Lietuvoje nėra konkrečios vienos korupcijos sampratos, sąvokos neapibrėžtumas sunkina efektyvų antikorupcinių programų vykdymą. Straipsnyje pateiktos galimos, taip pat ir anksčiau neaptartos korupcijos pasireiškimo sferos ir formos aukštosiose mokyklose. [Iš leidinio]

ENAs a sodai expression, corruption has existed since prehistoric times. The earliest news of this practice, harmful espedally to relations between government and sodety, came from states of the andent East. Corruption is an intangible expression, its existence known but not clearly Identifiable. It's a non-material crime: not just the fact of the crime, but the fact that the system Is conducive to the crime throughout different levels, induding 'those of the education system, nationally and internationally. The criminal law convention on corruption remarks: "Corruption poses a threat to lawful states, democracy, and human rights, halts proper government, conscientiousness and social correctness, perverts competition, brings to a standstill economic expansion and raises a danger to the stability of democratic Institutions and the morale of sodety. In an effort to battle the expression of corruption it's necessary to know the causes of this expression, its forms and means and to know the essence of the expression. Such a thorough rundown on the concept hasn't taken place yet in Lithuania, partially because of corruption itself. The research problem is that the concept of corruption is different in various legal acts, and its various expressions are understood and treated in a range of ways. The research aim is to compare the concept of corruption, contrasting the various interpretations of the idea, of international organizations and the legal acts on the subject by the Republic of Lithuania, and to review corruption as an antisocial manifestation. The research focus: the characteristics and manifestations of corruption in the higher education system of Lithuania. Research methods: documentation analysis, literature review, questioning.Results: the analyzed national and international legal acts of the Lithuanian Republic which sum up the concept of corruption, the examined legal literature and theoretical critiques of the law on possible expressions of corruption in the higher education system, summarizing the sociological research results. There is no concrete, holistic conception of the notion of corruption; the enigma daunts the implementation of anticorruption measures. Possible spheres and forms of the expression of corruption, including some never before discussed, are defined; the premise that manifestations of corruption exist in Lithuania's schools of higher education is confirmed. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89494
Updated:
2021-03-04 09:26:17
Metrics:
Views: 12    Downloads: 7
Export: