Dynamics of crimes against the security of electronic data and information systems, and its influence on the development of electronic business in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dynamics of crimes against the security of electronic data and information systems, and its influence on the development of electronic business in Lithuania
Alternative Title:
Nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui kaita ir to įtaka elektroninio verslo plėtrai Lietuvoje
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2011, Nr. 18 (2), p. 689-702
Keywords:
LT
Nusikaltimai / Crimes; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTPastebimi nauji informacinės visuomenės raidos pokyčiai teisės aktuose klasifikuojant nusikaltimus, t. y. kompiuterinių nusikaltimų bei nusikaltimų informatikai sąvokos keičiamos nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui sąvokomis. Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – tai baudžiamojo įstatymo uždrausta visuomenei pavojinga veika, daranti žalą formuojant informacines sistemas ir naudojant informacines technologijas, saugant svarbią informaciją (duomenis) ir subjektų, dalyvaujančių informacinėje veikloje, interesus. Europos Tarybos 2001 m priimta Budapešto konvencija skirta stabdyti veiksmus, nukreiptus prieš kompiuterinių sistemų, tinklų ir duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. Lietuva prie šios konvencijos prisijungė 2004 metais. Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – tokia nusikalstamos veikos sąvoka nuo 2007 liepos 21 d. yra įtvirtinta dabar galiojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (BK) Dabar galiojančiame BK XXX skyriuje nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui yra skirstomi į tokias veikų rūšis: neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims, neteisėtas poveikis informacinei sistemai, neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas, neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos, neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis. Reikia taip pat nepamiršti, kad jei asmuo tik naudoja informacines technologijas nusikaltimui padaryti, jo padarytą veiką galima kvalifikuoti ir pagal kitus BK straipsnius.Straipsnyje pateikiama sąvokų kaita teisės aktuose, tiriant nusikaltimus, ir tai, kaip vienos labiausiai paplitusių sąvokų pasaulyje kompiuteriniai nusikaltimai bei nusikaltimai informatikai, dėl kurių kyla daug mokslininkų ir praktikų diskusijų, užleidžia vietą nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui sąvokai. Statistikos duomenys rodo nuolatinį nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui augimą. Tai galima sieti ir su IT plėtra Lietuvoje, ir su BK 196-198(2) straipsnių turinio tobulinimu. Šių nusikaltimų skaičiaus laikiną mažėjimą 2009 m. galima paaiškinti ir geresnės techninės ir programinės apsaugos taikymu, ir ekonominės padėties pablogėjimu krizės metu. Galima nustatyti nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui ir e. business veiksnių ryšį, nes kompiuteriniai nusikaltimai pirmiausia pasireiškia e. komercijos ir e. bankininkystės srityse. Lietuvos Nacionalinėje nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoje numatyta ir kompiuterinių nusikaltimų prevencija, tačiau daugiausia dėmesio skiriama pareigūnų parengimui. Atsižvelgiant į Europos Komisijos nuomonę, reikia papildomai numatyti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, bendradarbiavimo strategiją, skirtą kovai su elektroniniais nusikaltimais. Ypač daug dėmesio reikia skirti mokymui apie elektroninių nusikaltimų problemas ir elektroninę saugą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: E. komercija; Elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui; Informacijos apasauga; Informacinės technologijos; Kompiuteriniai nusikaltimai; Kompiuteriniai nusikaltimai,; Nusikaltimai; Nusikaltimas; Computer crimes; Crime; Crimes; E-commerce; E-crimes; Information security; Information technologies; Security of electronic data and information systems.

ENDevelopment of an information society and information technologies does not result in positive consequences only. Individuals with criminal intent also find their niche. Information security includes the creation of the input, processing and output processes of protection. The objective of information security is to protect the system of values, to protect and ensure accuracy and integrity and to minimize losses that may be incurred if the information is modified or destroyed. In the development of an information society, the new visible changes in the legislation for the classification of crimes – crimes against computers – altered the concept of electronic crime data and information system security concepts. This article presents a brief analysis on the concept of the change of crimes against security of electronic data and information systems, the legislation analysis, the crimes against security of electronic data systems and information dynamics and its relationship with business factors. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29575
Updated:
2018-12-17 12:59:25
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: