Kyšininkavimas kaip korupcinė nusikalstama veika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kyšininkavimas kaip korupcinė nusikalstama veika
Alternative Title:
Concept of bribery as a corruption- related criminal act
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 53, p. 80-101
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama korupcinės nusikalstamos veikos – kyšininkavimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – BK), sudėtis, aptariama korupcijos sąvokos problema. Korupciniai nusikaltimai yra viena didžiausią susirūpinimą keliančių problemų tiek tarptautiniu, tiek atskirų valstybių lygiu. Tačiau bendra korupcijos sąvoka iki šiol nerasta. Įvertinus tarptautinius teisės aktus, mokslininkų ginčus dėl šio reiškinio definicijos, straipsnyje daroma išvada, kad tiksliausiai korupcijos esmę atskleidžia korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų sąrašas. Kyšininkavimas, kaip šios nusikalstamos veikos sudėtis yra suformuluota BK, yra tik viena iš daugelio korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, tačiau kalbant apie korupciją pirmiausiai minimas ir analizuojamas kyšininkavimo nusikaltimas. BK kyšininkavimą apibrėžia siaurąja prasme, tai yra ši sudėtis neapima nei papirkimo nei kyšininkavimo. Kyšininkavimo objektyvioji pusė gali pasireikšti šiomis alternatyviomis veikomis: kyšio priėmimu, pažadėjimu priimti kyšį, kyšio reikalavimu, provokavimu jį duoti. Įstatymų leidėjas kyšiu laiko bet kokį (tiek materialų, tiek nematerialų) neteisėtą atlygį už atitinkamą kaltininko veikimą ar neveikimą. Kyšininkavimas gali būti padaromas tik tiesiogine tyčia. Kyšininkavimo subjektui be bendrųjų subjekto požymių būdingi ir specialieji požymiai – juo gali būti tik valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo. Itin didelis dėmesys straipsnyje skiriamas šių BK apibrėžtų sąvokų išaiškinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kyšininkavimas; Kyšis; Valstybės tarnautojai; Bribery; Bribe; Public officer.

ENThe article examines the content of corrupt criminal activity – bribery, as it is defined in the Criminal Code (CC) of the Republic of Lithuania, discusses the problem related to the concept of corruption. Corruption crimes constitute a problem that generates most concern on both international and national level. However, until now, there is no common concept of corruption. After evaluating international legal acts, scientific debates on definition of this phenomenon, the article draws a conclusion that a list of corruption crimes defines the essence of corruption best. Bribery, as this criminal act is defined in the Criminal Code (CC), is just one of many corrupt criminal activities, yet, when talking about corruption, bribery crime is the first one to be quoted and analyzed. The CC defines bribery in a narrow sense, that is, its content does not comprise subornation or bribing. The objective side of bribery can manifest in the following alternative activities: acceptance of a bribe, a promise to accept a bribe, demand of a bribe, provoking to present a bribe. Legislators consider a bribe to be any (material and immaterial) unlawful remuneration for a corresponding action or a refrain from action by a culprit. Bribery can only be committed by direct premeditated action. The subject of bribery, apart from general features of the subject, also demonstrates specific features – (s)he can be only a civil servant or an equivalent person. The article devotes great attention to extrapolation of these concepts from definitions provided in the CC.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4904
Updated:
2018-12-20 23:01:01
Metrics:
Views: 210    Downloads: 104
Export: