The Intersection between criminal and administrative liability of a legal entity for environmental violations in the context of sustainable development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Intersection between criminal and administrative liability of a legal entity for environmental violations in the context of sustainable development
In the Journal:
Baltic journal of law & politics. 2009, Vol. 2, Nr. 1, p. 58-82
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Baudžiamoji teisė / Criminal law.
Summary / Abstract:

LTViena iš priemonių siekiant darnaus vystymosi tikslų - juridinio asmens teisinė atsakomybė aplinkosaugos srityje ir veiksmingas jos taikymas. Lietuvos Respublikoje juridiniams asmenims už aplinkosaugos teisės pažeidimus gali būti taikoma trijų rūšių teisinė atsakomybė - civilinė, baudžiamoji ir administracinė. Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo kontekste potencialiai veiksmingiausios yra juridinio asmens administracinė ir baudžiamoji atsakomybė aplinkosaugos srityje. Juridiniai asmenys, pažeisdami aplinkosaugos teisės normas, ekonominiam tikslui suteikia prioritetą ir šį tikslą iškelia aukščiau už socialinį ir ekonominį tikslus, tokiu būdu užkirsdami kelią pasiekti darnaus vystymosi pagrindinį tikslą - aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių interesų kompromisą. Tokia situacija suponuoja poreikį patikslinti aplinkosaugos teisės pažeidimo objektą, jį papildant žmogaus sveikata ir gyvybe, o taip pat darnaus vystymosi kategorija. Šiame straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą - kokia teisinės atsakomybės rūšis (administracinė ar baudžiamoji) turėtų būti taikoma juridiniams asmenims už aplinkosaugos teisės pažeidimus, ir kuriai iš šių teisinės atsakomybės rūšių įstatymų leidėjas turėtų suteikti prioritetą, apsaugant aplinką nuo neteisėtų veikų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji atsakomybė; Administracinė atsakomybė; Pažeidimai aplinkai; Criminal liability; Administrative liability; Environmental violations; Pažeidimai gamtai.

ENOne of the measures which is able to ensure the implementation of sustainable development aims is the institute of legal entities‟ environmental legal liability and its effective application. Three sorts of legal entities‟ legal liability can be applied in Lithuania, namely, civil, criminal and administrative liability. Evaluating from the prospect of implementation of sustainable development aims, the potentially effective sorts of legal liability in the environmental sphere are legal entities‟ administrative and criminal liability. Legal entities violating the norms of environmental law set economic aim above social and environmental aims, hence legal entities also encroach on sustainable development and do not allow for a striving towards the combinability of environmental, economic and social societal aims. This circumstance presupposes the demand to supplement the conception of the object of environmental law violation by both human health and life and sustainable development categories. This article tries to answer the questions as to whether administrative or criminal liability should be applied to the legal entities for offences against the environment, and to which liability - criminal or administrative - a legislator should render priority in protecting the environment from illegal actions of the legal entities. [From the publication]

ISSN:
2029-0454
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21006
Updated:
2018-12-17 12:27:32
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: