Recidyvinis nusikalstamumas : tyrimo galimybės ir perspektyvos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Recidyvinis nusikalstamumas: tyrimo galimybės ir perspektyvos Lietuvoje
Alternative Title:
Recidivism: research possibilities and prospects in Lithuania
In the Journal:
Teisės problemos. 2009, Nr. 3 (65), p. 5-56
Keywords:
LT
Kriminalinė karjera; Kriminologija; Lietuva; Moksliniai tyrimai; Nusikalstamumo prevencija; Recidivizmas; Recidyvinio nusikalstamumo tyrimas.
EN
Crime prevention; Criminal career; Criminology; Lithuania; Recidivism; Recidivist crime investigation; Research.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Lietuvos situacija recidyvinio nusikalstamumo tyrimo srityje ir siūlomos galimos tolesnės tokių tyrimų plėtojimo kryptys. Parodoma, kad nepaisant recidyvinio nusikalstamumo analizės svarbos ir poreikio, informaciniai šaltiniai apie šį reiškinį Lietuvoje yra labai riboti. Oficialioji statistika yra pagrindinis ir beveik vienintelis šaltinis. Statistiniai duomenys leidžia aprašyti, bet ne paaiškinti recidyvinio nusikalstamumo situacijų. Pasigendama informacijos dviem svarbiausiais recidyvinio nusikalstamumo klausimais: trūksta pakartotinio nusikalstamo elgesio priežasčių analizės; nėra duomenų apie latentinį recidyvų, t. y . apie tų dalį pakartotinių nusikaltimų, kurie nepateko į baudžiamosios justicijos akiratį. Atlikta recidyvinio nusikalstamumo tyrimų Europos šalyse analizė rodo, kad panaši situacija yra ir daugelyje kitų valstybių. Tačiau yra ir toliau pažengusių šalių, kurios, tirdamos recidyvinį nusikalstamumų, visapusiškai išnaudoja dabartinius kriminologijos mokslo pasiekimus bei pažangius tyrimų metodus. Tai leidžia šioms valstybėms ne tik geriau suvokti ir įvertinti šį reiškinį, bet ir šalies mastu organizuoti veiksmingų prevencinį darbų. Straipsnyje parodoma, kad strateginė tolesnių tyrimų kryptis — padėti kurti modernią ir veiksmingų recidyvinio nusikalstamumo prevencijos sistemą. Taip pat aptariama, kokių duomenų trūksta labiausiai ir kokių problemų sprendimas labiausiai prisidėtų prie progreso šioje srityje. [Iš leidinio]

ENThe article gives an overview of the current situation of recidivism studies and researches in Lithuania. It also presents some insights for possible directions of national research development in future. Despite the researches on recidivism are of great importance and needed the sources of information on this issue are very poor in Lithuania. Official statistics is the main and almost the only source of information. This kind of data-allows to describe but not to explain the situation of recidivism. Our country does not collect information on two important aspects of recidivist offences: the causes of repeated offences that have occurred despite preventive actions have been taken and latent part of repeated offences that were not grasped by criminal justice system. The studies on recidivism only give the overview of current recidivism situation (level, dynamics, structure), but supply no information that is needed for effective preventive practice in Lithuania. There are some European countries that are at the same starting point as Lithuania in recidivism studies. Nevertheless there are also very advanced countries that exhaustively use the current science achievements and advanced methods of research in criminal career studies. The most important point is that the results of such researches make the scientific basis to create, implement and monitor preventive measures on recidivism. The article also shows that strategic aim in the field of research for Lithuania is to start the creation of modern and effective system of recidivism prevention. It also names the necessary data that should be collected and problems that should be solved in order to create such system. [text from author]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24545
Updated:
2017-07-16 14:37:58
Metrics:
Views: 44    Downloads: 6
Export: