Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje : tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai
Editors:
  • Sakalauskas, Gintautas, parengė, aut [edt, aut]
  • Dobrynina, Margarita, parengė, aut [edt, aut]
  • Justickaja, Svetlana, parengė, aut [edt, aut]
  • Kalpokas, Vaidas, parengė, aut [edt, aut]
  • Mališauskaitė-Simanaitienė, Sonata, parengė, aut [edt, aut]
  • Nikartas, Simonas, parengė, aut [edt, aut]
  • Pocienė, Aušra, parengė, aut [edt, aut]
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2011.
Pages:
328 p
Series:
Teisės instituto mokslo tyrimai; 7
Notes:
Skyrių autoriai: Gintautas Sakalauskas, Margarita Dobrynina, Svetlana Justickaja, Vaidas Kalpokas, Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Simonas Nikartas, Aušra Pocienė, Salomėja Zaksaitė. Bibliografija.
Contents:
Įvadas / Gintautas Sakalauskas — Nusikalstamumo sampratos dilema / Gintautas Sakalauskas — Pagrindiniai registruoto nusikalstamumo rodikliai ir tendencijos Lietuvoje bei kitose Europos valstybėse / Gintautas Sakalauskas — Pagrindiniai latentinio nusikalstamumo rodikliai ir tendencijos Lietuvoje bei kitose Europos valstybėse / Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Gintautas Sakalauskas — Atskirų nusikalstamų veikų rūšių registruoti ir latentiškumo rodikliai: Nužudymai / Gintautas Sakalauskas; Seksualinė prievarta / Simonas Nikartas; Prekyba žmonėmis / Simonas Nikartas; Plėšimai / Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Gintautas Sakalauskas; Vagystės / Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Gintautas Sakalauskas; Korupcija / Gintautas Sakalauskas; Nusikalstamos veikos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis / Gintautas Sakalauskas; Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui / Vaidas Kalpokas — Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padariusių nusikalstamas veikas, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį Lietuvoje ir kitose Europos šalyse / Vaidas Kalpokas — Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo ypatumai Lietuvoje bei kitose Europos šalyse / Salomėja Zaksaitė, Gintautas Sakalauskas — Recidyvinis nusikalstamumas ir probleminiai jo nustatymo aspektai / Svetlana Justickaja — Socialiniai, ekonominiai, politiniai, istoriniai, teisiniai ir kiti veiksniai, turintys įtakos nusikalstamam elgesiui bei jo registravimui Lietuvoje ir kitose Europos šalyse: Gyventojų pasitikėjimas teisėsauga / Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Gintautas Sakalauskas; Žiniasklaida ir nusikaltimai / Margarita Dobrynina; Socialinė gerovė: socialiniai nusikaltimų veiksniai / Aušra Pocienė.
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pamėginta makrolygmens nusikalstamą elgesį įvertinti dviem aspektais. Pirmiausia nubrėžti aiškią registruotų nusikalstamų veikų ir nusikalstamo elgesio apraiškų tikrovės takoskyrą, nustatyti registruoto ir realaus nusikalstamumo loginio "skirtuko" vietą. Antras šio tyrimo aspektas - tarptautinis palyginimas. Juo bandyta atskleisti Lietuvos vietą kriminalinės statistikos ir empirinių kriminologinių tyrimų labirintuose, be to, aptarti istorinių, socialinių, ekonominių bei teisinių procesų įtaką nusikalstamam elgesiui. Šis leidinys turėtų sudominti daugelį skaitytojų; kriminologus, sociologus, teisininkus, įvairių specialybių studentus, taip pat statistikus, teisėsaugos institucijų darbuotojus, draudimo kompanijas ir visus, besidominčius nusikalstamo elgesio bei jo analizės problematika.

ENThe issue attempts to evaluate two aspects of macro-level criminal behaviour. First aspect is the definition of a clear boundary between registered criminal acts and actual manifestation of criminal behaviour and the location of the logical “marker” between registered and actual crimes. The second aspect of this research is international comparison. It is aimed at revealing the place of Lithuania in labyrinths of criminal statistics and empirical criminological research, as well as at discussing the impact social, economic and legal processes have on criminal behaviour. This issue should catch the interest of a number of readers, criminology specialists, sociologists, lawyers, students of various disciplines as well as employees of statistical and law enforcement institutions, insurance companies, and all those interested in criminal behaviour and problems of the analysis thereof.

ISBN:
9786094370724
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28465
Updated:
2022-01-19 21:57:35
Metrics:
Views: 342    Downloads: 81
Export: