Social Skills as a Premise for Positive and Negative Competition among Teenagers: Expression of Duality

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Social Skills as a Premise for Positive and Negative Competition among Teenagers: Expression of Duality
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 3 (57), p. 39-46
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LT[...] Paauglių nusikalstamumas yra viena opiausių socialinių problemų, turinčių žalingus emocinius, fizinius, ekonominius padarinius bendruomenei, kurioje yra paplitęs (Tarolla, Wagner ir Rabinowitz, 2002). [...] Šiame tyrime į nusikalstamumą žvelgiama ne kaip į teisinį, dažnai negatyviai traktuojamą reiškinį, bet kaip į vieną iš galimų asmenybės prisitaikymo bei savęs realizavimo visuomenėje formų. [...] Socialiniai gebėjimai matomi kaip prielaida delinkventiškų vaikų ar jaunuolių sėkmingai socializacijai arba resocializacijai. Paauglių nusikalstamumo kilmės tyrimuose pabrėžiamas socialinių gebėjimų trūkumas, neturėjimas, stoka [...] Šio tyrimo tikslas – nustatyti, apibūdinti ir pagrįsti paauglio socialinių gebėjimų sąsajas su polinkiu nusikalsti kaip negatyviąja konkurencija. [...] Tyrime dalyvavo 10 respondentų. Visi jie - 15–18 metų vaikinai, atliekantys bausmę vienoje iš kardomąjį kalinimą ir laisvės atėmimo bausmę atliekančių institucijų Lietuvoje. [...] Nustatyta, kad daugeliu atvejų paaugliai neturi tinkamų, visuomenėje priimtinų gebėjimų, būtinų kasdieninėje sąveikoje su aplinkiniais ar įgyvendinant asmeninius tikslus. [...] Mokslinės literatūros analizės bei empirinio tyrimo rezultatų sintezė leidžia teigti, jog elgesio modelių mokymasis už artimiausios paauglį supančios aplinkos ribų, socialinių gebėjimų trūkumas, greito įgijimo (pvz., norimo daikto) bei nusikalstamo elgesio modelio vertinimas tarp paauglių yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys negatyvia konkurencija paremto „išlikimo“ modelio pasirinkimą. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENJuvenile delinquency is one of the most painful social problems, which entails harmful emotional, physical and economic consequences to the community in which it takes place (Tarolla, Wagner and Rabinowitz, 2002). This study examines crime not as a legal phenomenon that is viewed negatively but as one of the possible forms of personal adaptation and self-realization in the society. Social skills are considered to be the precondition for the successful socialization or re-socialization if delinquent children or youths. Research on the causes of juvenile delinquency emphasizes the lack, absence and inadequacy of social skills. This study aims to determine, describe and verify the relation between the social skills of adolescents to the proclivity to commit crimes, which is understood as negative competitiveness. 10 respondents took part in the research. All of them are 15-18 year old boys performing their sentence in one of penitentiary institutions in Lithuania. It was found that, in many cases, the adolescents do not have the appropriate, socially acceptable skills that are required in daily interactions with other people or for achieving personal goals. The synthesis of the analysis of scientific literature and the empirical research results allows arguing that the main factors determining the choice of the “survival” model based on negative competitiveness are learning behavioral models outside the adolescent’s immediate environment, the lack of social skills, and the value put on fast achievement (e.g., acquiring a desired thing) and the model of criminal behaviour.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10086
Updated:
2018-12-17 11:57:45
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: