Dvasios galios : apmąstymai apie psichikos struktūrą, moralės ir visuotinio gėrio principus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasios galios: apmąstymai apie psichikos struktūrą, moralės ir visuotinio gėrio principus
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2009.
Pages:
197 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Psichika; Moralė; Gėris ir blogis; Mind; Morality; Good and evil.
Contents:
Pratarmė — Gėrio ir blogio problema — Psichikos, sąmonės ir pažinimo problema — Sensorinės sistemos struktūra — Sensorinių sistemų sąveika — Žemesniosios emocijos ir jausmai — Psichikos kitimas — Psichika ir protas — Psichika ir sąžinė — Psichika ir sąmonė — Psichika ir pasąmonė — Psichikos dalys: dieviškoji ir gyvuliškoji (šėtoniškoji) — Skonio sensorinės sistemos reikšmė — Psichika ir adaptacija — Psichika ir menas — Psichika ir papročiai, tradicijos, apeigos — Psichika ir religija — Psichika ir krikščionybė — Psichika ir mityba — Psichika ir erotika bei meilė — Psichika ir narkotikai — Psichika ir ideologija — Psichika ir gėris — Psichika ir blogis bei jo pradinės priežastys — Skyriaus „Psichikos dalys: dieviškoji ir gyvuliškoji (šėtoniškoji)“ papildymas — Literatūra.
Keywords:
LT
Gėris ir blogis; Moralė; Psichikos sveikata / Mental health.
EN
Good and evil; Mind; Morality.
Summary / Abstract:

LTKnygoje glaustai aiškinama žmogaus sąmonės struktūra, parodoma, kaip funkcionuoja sensorinė sistema priimdama ir analizuodama aplinkos dirgiklius, jų sukeltus pojūčius, koduojamus atmintyje. Remdamasis tuo autorius imasi labai rizikingo ir problemiško uždavinio sprendimo - įrodyti ir pagrįsti vertybinę gėrio ir blogio priklausomybę nuo žmogaus psichinės struktūros funkcijų. Tuo tikslu jis aptaria psichikos ryšį su gėrio ir blogio apraiškomis, sąžine, menu, meile, religija, ideologija, tradicijomis ir papročiais bei kitomis žmogaus dvasinės veiklos sritimis.

ENThe book briefly explains the structure of human consciousness, shows how the sensory system functions in receiving and analysing external stimuli, senses caused by them and coded in the memory. Based on that, the author undertakes to solve a very risky and problematic task: to prove and justify the value dependence of the good and the evil on the functions of the human mental structure. To this end, he discusses the relation of the mind with the manifestations of the good and the evil, conscience, art, love, religion, ideology, traditions and customs, as well as other areas of human spiritual activities.

ISBN:
9789986093756
Related Publications:
  • Atvažiuoja Kalėdos : Advento-Kalėdų papročiai ir tautosaka / parengė. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2000. 190 p.
  • Kriminologija / Viktoras Justickis. Vilnius : LTU Leidybos centras, 2001-2004. 2 d.
  • Transcendencijos tyla : pamatiniai filosofijos klausimai / Arvydas Šliogeris. Vilnius : Margi raštai, 2010. 639 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19884
Updated:
2020-11-09 20:51:20
Metrics:
Views: 20
Export: