Nuteistųjų nuostatos socialiniai integracijai svarbių reiškinių atžvilgiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuteistųjų nuostatos socialiniai integracijai svarbių reiškinių atžvilgiu
Alternative Title:
Attitudes of convincts to the phenomena important to social
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2002, Nr. 2 (2), p. 125-133
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Korekcija; Nuostata; Nuteistasis; Socialinė integracija; Attitude; Convict; Correction; Social integration.
Keywords:
LT
Korekcija; Nuostata; Nuteistieji / Convicts; Socialinė integracija.
EN
Attitude; Convict; Correction; Social integration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų nuostatos jų socialinei integracijai svarbių reiškinių – nusikaltimo, bausmės, laisvės – atžvilgiu. Nuostatų kryptis, jų turinys, kognityvinių ir emocinių komponentų ypatumai, išryškėjantys suvokiant bei vertinant minėtus reiškinius, gali padėti apibūdinti įkalinimo patirtį turinčiųjų asmenybę bei kryptingiau pasirinkti korekcinio darbo taikinius. Straipsnyje pristatomi empirinio tyrimo, kuriame dalyvavo 65 vyrai – griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos nuteistieji – rezultatai. Tiriant taikyta Semantinio diferencialo metodika ir atvirų klausimų apie įsitikinimus ir emocijas anketa. Kiekybinė ir kokybinė tyrimo rezultatų analizė leido padaryti išvadą, kad nuteistųjų nuostatos yra tvirtos (ekstremalios, kognityvios ir emociškai darnios) ir daro pastebimą poveikį jų lūkesčiams, ketinimams ir elgesiui, o jų kryptis ir turinys yra nepalankūs resocializacijai laisvėje. Taip pat buvo išskirti nuostatų ypatumai, į kuriuos naudinga atsižvelgti nuteistuosius rengiant laisvei. [Iš leidinio]

ENThe article analyses attitudes of convicts toward important phenomena of their social adaptation such as crime, penal and freedom. 65 convicts of Strong Regime Colony were tested with Semantic Differential Measure of Attitudes and Free Response Measure of Beliefs and Emotions. The statistical and qualitative analysis of results showed that attitudes of convicts are strong (extreme and affectively-cognitively consistent) and their antisocial direction and content are harmful enough to destroy their social adaptation. Also some possibilities for attitudes correction in preparing convicts for freedom were discussed. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34556
Updated:
2018-12-17 11:03:25
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: