Kriminalistinio korupcijos apibūdinimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistinio korupcijos apibūdinimo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities in describing corruption's crimimilistic description
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 65 (57), p. 113-121
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos korupcijos sampratos kriminologiniu ir kriminalistiniu aspektais problemos. Korupcija kaip nusikalstamas reiškinys buvo analizuojamas kriminologijos, baudžiamosios teisės, sociologijos ir kitų mokslų, tačiau kriminalistiniai korupcijos sampratos klausimai iki šiol Lietuvoje nebuvo nagrinėti. Todėl, siekiant plėsti kriminalistikos mokslo galimybes korupcijos tyrimo ir prevencijos srityse, aktualia problema tampa tinkamas korupcijos kriminalistinis suvokimas, kadangi kriminalistikai nagrinėjant atskirų nusikalstamų veikų charakteristikas, jų tyrimo, išaiškinimo ir profilaktikos metodus, įrodomosios medžiagos rinkimo, tyrimo, vertinimo, panaudojimo techninius ir taktinius būdus ir priemones, visų pirma, svarbu nustatyti kriminalistinius korupcijos požymius ir apibūdinti tas nusikalstamas veikas kriminalistiniu aspektu. Atsižvelgiant į tai šiame straipsnyje ir bandoma pateikti kriminalistinį korupcijos apibūdinimą. Straipsnyje lyginamos ir analizuojamos įstatymų nuostatos, pateikiami kriminalistiniu požiūriu svarbūs korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms būdingi požymiai, išdėstomi samprotavimai dėl korupcijos sampratos atribojimo kriminologijos ir kriminalistikos mokslų kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kriminalistika; Korupcija.

ENThe article examines the concept of corruption criminologically and criminalistically. Corruption as a criminal phenomenon has been analysed in criminology, criminal law, sociology and other sciences; however, criminalistic issues of the concept of corruption have not yet been examined in Lithuania. Therefore, in order to contribute to the development of the potential of the science of criminalistics in the area of corruption investigation and prevention, the proper criminalistic understanding of corruption is an important subject. As criminalistics examines the characteristics of particular criminal acts, the methods of their investigation, detection and prevention, the technical and tactical methods and means of the collection, investigation, assessment and use of evidence, it is particularly important to identify the criminalistic signs of corruption and describe these criminal activities criminalistically. Therefore, this article aims to provide a criminalistic description of corruption. The article compares and analyses legal provisions, presents criminalistically relevant attributes typical to corruption, and argues for the distinctiveness of the concept of corruption in criminology and criminalistics.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1857
Updated:
2018-12-17 11:35:14
Metrics:
Views: 45    Downloads: 10
Export: