Kelio korupcijai užkirtimas baudžiamosios teisės priemonėmis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelio korupcijai užkirtimas baudžiamosios teisės priemonėmis
Alternative Title:
Combating corruption with the measures of criminal law
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2007, Nr. 2 (20), p. 43-55
Keywords:
LT
korupcija; korupcijos tyrimo metodai; korupcijos prevencija.
EN
corruption; corruption investigation methods; prevention of the corruption.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami aktualūs korupcijos problematikos klausimai - korupcijos socialinis sąlygotumas, šio reiškinio apibrėžimas, korupcijos rūšys. Kelio korupcijai užkirtimas analizuojamas per baudžiamosios teisės prizmę, pateikiant korupcinių nusikalstamų veikų sąrašą, atsižvelgiant į tarptautinių dokumentų reikalavimus. Straipsnyje taip pat akcentuojama korupcijos kaip sudėtingo latentinio socialinio reiškinio tyrimo problematika, pateikiami Vokietijos ir Lenkijos gyventojų apklausų apie korupcinius reiškinius, atliktų 2003 ir 2000 metais rezultatai. Analizuojamos galimybės užkirsti kelią korupcijai baudžiamosios teisės priemonėmis. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the relevant issues of problems of corruption, i. e. the social conventionality of corruption, definition of the phenomenon and the types of corruption. Prevention of corruption is analyzed through the prism of criminal law, by providing the list of corruption related criminal acts, taking into consideration the requirements, provided by international documents. The article also stresses the problems of studying of corruption as a complex latent social phenomenon, provides the results of surveys on corruption phenomena of the residents of Germany and Lithuania, performed in 2003 and 2000. The possibilities to prevent corruption by employing the means of the criminal law are analyzed.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12858
Updated:
2018-12-17 11:58:56
Metrics:
Views: 92    Downloads: 8
Export: