Korupcijos tyrimo problematika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korupcijos tyrimo problematika
Alternative Title:
  • Problems investigation of corruption
  • Problematik der Korruptionsforschung
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 60, p. 68-84
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Kriminologija / Criminology; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama sudėtingo socialinio reiškinio – korupcijos problema. Akcentuojant korupcijos tyrimo problematiką, pateikiama Lietuvos teismų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų – kyšininkavimo ir papirkimo - baudžiamųjų bylų, išnagrinėtų pagal naująjį Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, analizės rezultatai. Straipsnyje taip pat pateikiami Vilniuje atliktos gyventojų apklausos apie korupciją duomenys, jie lyginami su Lenkijos ir Vokietijos gyventojų apklausų apie korupcinius reiškinius, atliktų 2000 ir 2003 metais, rezultatais. Korupcijos socialinio sąlygotumo kontekste svarbus abipusiškumo aspektas do ut des. Teigiama, kad pastaruoju metu didėja ne pati korupcija, o susidomėjimas korupcijos tematika. Korupcija kaip nusikalstamumo forma yra plačiai paplitęs latentinis nusikalstamumas, todėl tirti korupciją yra labai sudėtinga. Analizuojant korupcijos reiškinį, be baudžiamųjų bylų analizės, būtina remtis ir kitais tyrimo metodais. Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje atliktų apklausų rezultatai rodo, kad didelę įtaką vertinant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi visuomenės požiūris į šį negatyvų reiškinį. Apklausiamieji žmonės, paklausti apie būdus pašalinti korupciją, dažniausiai pasirenka griežtą reakciją, o paskui nurodo kitas priemones (tarp jų – atsakomybės nustatymą ne baudžiamosios teisės priemonėmis). Pabrėžtina, kad laisvoji žiniasklaida ir nepriklausomas teisingumo vykdymas turėtų atlikti svarbų vaidmenį pasipriešinant korupcijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Korupcija.

ENThe article deals with the issue of a complicated social phenomenon: corruption. It also provides the findings of criminal cases of corruption related offences, bribery and acceptance of a bribe, investigated in compliance with the new Criminal Code of the Republic of Lithuania. In addition, the article includes the findings of the public survey of corruption performed in Vilnius and compares it with the findings of the public surveys on corruption conducted in Poland and Germany in 2000 and 2003, respectively. In the social context of corruption, the aspect of reciprocity, do ut des, is at the forefront. It is said that recently the interest in, rather than the level of, in the topic of corruption has been growing. Noteworthy, corruption is a latent type of crime which is difficult to investigate. While analysing the phenomenon of corruption it is important to employ other methods of research, rather than merely perform the analysis of criminal cases. The findings of the surveys performed in Lithuania, Germany and Poland showed the significant role of public attitude towards this negative phenomenon. The respondents asked about the ways of eradication of corruption identified radical reaction followed by other means (including the liability ensured by the means other than criminal law). Admittedly, free mass media and independent administration of justice should play a key role in the fight against corruption.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5397
Updated:
2018-12-17 11:47:41
Metrics:
Views: 47    Downloads: 21
Export: