Dievo žaislas. Lenkijos istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dievo žaislas. Lenkijos istorija
Edition:
[2-sis patais. leid.]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008-.
Pages:
2 t
Notes:
Versta iš: God's playground: history of Poland. 1-asis leid. 1998 m. Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
T. 1, Nuo seniausių laikų iki 1795 metų — T. 2, Nuo 1795 metų iki mūsų dienų.
Keywords:
LT
10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Žaislai / Toys.
Summary / Abstract:

LTVeikale remiantis naratyviniu metodu analizuojama Lenkijos valstybės ir valstybingumo bei visuomenės raida, jos socialinė politinė istorija. Ji skirstoma į tris didelius laikotarpius, kurių chronologinės ribos grindžiamos svarbiausiais Lenkijos politinės istorijos įvykiais. Pirmojo tomo pirmojoje dalyje aptariama Lenkijos istorija nuo seniausių laikų iki 1572 metų. Istoriografiškai apžvelgiamas tūkstantis Lenkijos istorijos metų nuo pirmojo jos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 965-966 metais, aptariamos Lenkijos istorijos periodizacijos problemos ir istorikų ginčai dėl atskirų laikotarpių ribų, Lenkijos geografinės padėties įtaka jos istorijai. Akcentuojama, kad geopolitika neigiamai paveikė Lenkijos raidą, nes Lenkija neturėjo ryškių geografinių bruožų, todėl ypač didelę svarbą įgijo valstybės struktūra, išteklių panaudojimas bei psichologiniai veiksniai. Antrojoje dalyje “Lenkijos ir Lietuvos valstybės gyvavimas ir žlugimas” apžvelgiama Lenkijos-Lietuvos unijos istorija nuo 1569 metų iki jos žlugimo, įvykus trečiajam padalijimui 1795 metais. Abi knygos dalis sudaro skyriai, nagrinėjantys svarbiausius socialinius, ekonominius, konstitucinius ir diplomatinius klausimus, ir skyriai, kuriuose pasakojama chronologiškai. Veikalo pradžioje publikuojamas istoriko A. Kulakausko straipsnis “Keletas žodžių apie Lenkijos istoriją Lietuvoje, profesorių Normaną Daviesą ir jo „Lenkijos istoriją"”, taip pat autoriaus pratarmė lietuviškajam leidimui, svarbiausių Lenkijos istorijos datų sąrašas.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Republic of the Two Nations; Kingdom of Poland; The Hrand Duchy of Lithuania.

ENThe treatise uses a narrative method to analyse the development of the State of Poland, statehood and society as well as its social and political history. It is divided into three large periods, the chronological limits of which are based on the key events of Polish political history. The first part of the first volume discusses Polish history from the oldest times until 1572. A thousand years of Polish history from its first reference in written sources in 965–966 is overviewed from the historiographical aspect; the problems of periodization of Polish history and historians’ disputes over the limits of individual periods as well as the influence of the geographical location of Poland on its history are discussed. The treatise highlights that geopolitics negatively affected the development of Poland, because Poland did not have prominent geographical features; therefore, the state structure, the use of resources and psychological factors acquired particular importance. The second part “Existence and collapse of the Polish-Lithuanian Commonwealth” overviews the history of the Polish-Lithuanian Commonwealth from 1569 until its fall upon the third partition in 1795. Both parts of the book consist of chapters focusing on the key social, economic, constitutional and diplomatic issues, as well as chapters that give a chronological narrative. The treatise starts with the article “Some words about Polish history in Lithuania, Professor Norman Davies and his History of Poland” by historian Kulakauskas, as well as the author’s preface to the Lithuanian edition and the list of the key dates in Polish history.

ISBN:
9986390583 (bendras); 9789986395201 (t. 1); 9986392217 (t. 2)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22424
Updated:
2022-01-28 20:01:31
Metrics:
Views: 167
Export: