Registruoto turtinio nusikalstamumo Klaipėdos mieste dinamika 1990-2015 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Registruoto turtinio nusikalstamumo Klaipėdos mieste dinamika 1990-2015 m
Alternative Title:
Dynamics of the registered financial crime in Klaipėda city in the years 1990–2015
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2016, Nr. 1 (73), p. 59-82
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Nusikalstamumas; Vagystės; Čikagos mokykla; Nusikaltimų žemėlapiavimo metodas.
EN
Crime; Theft; Chicago school; Crime mapping method.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama turtinio nusikalstamumo (vagysčių) dinamika ir lokacijos kaita Klaipėdos mieste 1990–2015 m., įvertinant šio reiškinio raišką besikeičiančios visuomenės kontekste. Remiantis Čikagos sociologinės mokyklos (R. Park, E. Burgess, C Show, H. M. McKay) ir jos interpretuotojų (E. Sutherland, L. Cohen, M. Felson ir kt.) teorijomis bei kritinėmis įžvalgomis, kurios leidžia nusikalstamumo reiškinį suvokti ne tik plačioje geografinėje erdvėje, bet ir konkrečioje lokalinėje aplinkoje. Straipsnio autoriai pristato Klaipėdos miesto vagysčių analizę teritoriniuose klasteriuose (miesto rajonuose). Įvertinus miesto rajonų geografinio, socialinio, ekonominio vystymosi raišką, atskleidžiami „karščiausi“ miesto taškai, kuriuose ši nusikalstama veika fiksuojama. Proceso dinamika analizuojama pasirinktų keturių penkmečių (1990–1994; 1995–1999; 2000–2004; 2005–2009) laikotarpiu. Autoriai, remdamiesi Lietuvos kriminologų prognozėmis apie nusikalstamumą Lietuvoje iki 2015 metų, pateikia savo mokslines įžvalgas ir vertinimus, kurie gali būti naudingi kuriant vagysčių prevencijos strategijas Klaipėdos mieste. [Iš leidinio]

ENThis paper analyzes the changes of the property crime (theft) dynamics and location in Klaipeda city during 1990–2015 years assessing the expression of this phenomenon in the context of changing society. Using theories of the Chicago School of sociology (R. Park and E. Burgess C. Show, H. M. McKay) and the critical insights of its interpretations (E. Sutherland L. Cohen, M. Fels et al.) that allow to us to understand the phenomenon of crime not only in the wide geographic space, but also in the localized environment. The authors present an analysis of territorial clusters (neighborhoods) where phenomenon of theft in Klaipėda is the most located. Assessing geographical, social, economic development of the city regions the authors disclosed the “hottest” points of city in which were recorded this offense. Assessing the considering the geographical, social, economic development of city regions were disclosed the “hottest” city points, where are recorded this offense. Dynamics of this process analyzes in the frame of selected four (1990–1994; 1995–1999; 2000–2004; 2005–2009) periods. The authors, based on forecasts of Lithuanian criminologists about crime trends in Lithuania until 2015, presents their own scientific insights and assessments, which may be useful in developing strategies for the prevention of theft in Klaipėda. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62360
Updated:
2018-12-17 14:07:29
Metrics:
Views: 33    Downloads: 2
Export: