Korupcija pagal Europos Sąjungos dokumentus ir kai kurie Lietuvos baudžiamojo teisinio reglamentavimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korupcija pagal Europos Sąjungos dokumentus ir kai kurie Lietuvos baudžiamojo teisinio reglamentavimo aspektai
Alternative Title:
Corruption under the documents of the European Union and some aspects of the Lithuanian criminal legislation
In the Journal:
Teisė. 2004, t. 50, p. 106-112
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama korupcijos apibrėžimo Lietuvoje problematika. Pateikiamos išsamios šių ES dokumentų nuostatos, susijusios su korupcijos reglamentavimu: Konvencijos dėl Europos Bendrijos finansinių interesų apsaugos 1996 m. ir 1997 m. protokolai, 1997 m. Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais. Be to, aptariamos 1997 m. Konvencijos dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius nuostatos. Taip pat analizuojamos su korupcija susijusios Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatos. Lietuvos baudžiamojo kodekso 225 ir 227 straipsniai išskiria aktyviąją ir pasyviąją korupciją, numato juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Korupcija; Baudžiamasis kodeksas; Corruption; Criminal Code.

ENIn the article the problems of the conception of corruption in Lithuania are discussed. The article presents detailed provisions contained in the two additional protocols of the Convention on the Protection of the Financial Interests of the European Communities, dated 1996 and 1997, as well as in the Convention on the Fight against Corruption of Officials of the European Communities or Officials of the Member States of the European Union, dated 1997. Furthermore, the paper has enumerated the provisions contained in the Convention on Counteracting the Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions adopted by the ЕВРО in 1997. On the other hand, the article also presents the provisions of Lithuanian criminal legislation related to the sphere of corruption. The Articles 225 and 227 of the Criminal Code of Lithuania referring to active and passive corruption, provide for criminal liability of legal persons. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46230
Updated:
2018-12-17 11:29:36
Metrics:
Views: 41    Downloads: 17
Export: