Recidyvinio nusikalstamumo prevencija Lietuvos Respublikoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Recidyvinio nusikalstamumo prevencija Lietuvos Respublikoje: disertacija
Alternative Title:
Preventing repeat offences in the Republic of Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
163 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LT[...] Darbo tikslas yra atliktų tyrimų pagrindu ir atsižvelgiant į neigiamų socialinių reiškinių ir procesų, vykstančių šiuolaikinėje visuomenėje, įtaką recidyviniam nusikalstamumui, pasiūlyti šios nusikalstamumo rūšies socialinės prevencijos priemonių kompleksą. [...] Pirma darbo dalis skirta recidyvinio nusikalstamumo prevencijos teisiniams ir socialiniams pagrindams. Joje analizuojamos baudžiamojo teisinio, penitencinio ir kriminologinio nusikaltimų recidyvo sampratos, jų sąlygiškai savarankiško susiformavimo ir plėtros priežastys, tarpusavio sąsajos. [...] Antra dalis skirta recidyvinio nusikalstamumo socialinės prevencijos sistemai ir jos teisiniam reglamentavimui. Nagrinėjama recidyvinio nusikalstamumo socialinės prevencijos samprata ir jos turinys, socialinės prevencijos sistemos samprata ir turinys, apibrėžiami socialinės prevencijos lygiai. [...] Trečiojoje dalyje nagrinėjami recidyvinio nusikalstamumo socialinės prevencijos organizavimo Lietuvoje klausimai, vertinamas recidyvinio nusikalstamumo socialinės prevencijos planavimo šiuolaikinis procesas ir siūlomos šio proceso tobulinimo kryptys remiantis naujaisiais moksliniais požiūriais ir praktikos poreikiais šios srities klausimams spręsti. [...] Recidyvinio nusikalstamumo socialinės prevencijos teisinis reglamentavimas šiuometinėje Lietuvoje yra fragmentinio pobūdžio. [...] Recidyvinio nusikalstamumo prevencijos efektyvumas labai priklauso nuo jos tinkamo organizavimo. Šiuolaikinėje Lietuvoje recidyvinio nusikalstamumo kontrolėje ir prevencijoje [...] trūksta kryptingumo, kompleksinio požiūrio į problemų sprendimą [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...]This work aims to complete fundamental research considering this negative social phenomenon and the process currently operating in today’s society, the effect on the repeat offender, and propose a set of measures for preventing this kind of crime. [...] The first part focuses on the legal and social principles of preventing repeat offences. It analyses the concepts of criminal law, penitentiary and the criminology of repeat offending, the reasons for conditionally forming and developing the relations between them. [...] The second part focuses on the social systems of preventing repeat offences and their legal regulation. The concepts and substance of social prevention of repeat offending is examined, outlining the levels of social prevention. [...] The third part examines the issues of organising social prevention methods for repeat offences in Lithuania, evaluating the current planning process for preventing repeat offences, and suggests ways in which it can be improved with reference to the latest academic views and practical requirements for resolving these issues. [...] Legal regulation of social prevention of repeat offending is fragmentary in contemporary Lithuania. […] Effective prevention is highly dependent on appropriate organisation. The control and prevention of repeat offending in contemporary Lithuania […] lacks direction and a complex approach to resolving this problem.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10661
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 66
Export: