Neigiamas smurto televizijoje poveikis nepilnamečiams ir jo prevencija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neigiamas smurto televizijoje poveikis nepilnamečiams ir jo prevencija
Alternative Title:
Television violence: the negative effect on children and its prevention
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 59 (51), p. 39-53
Keywords:
LT
Nepilnamečiai; Smurtas televizijoje; Smurto prevencija.
EN
Children; Juvenile; Violence on television; Violence prevention.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atlikti smurto televizijoje poveikio nepilnamečiams analizę, apžvelgti prevencines priemones, taikomas Lietuvoje ir užsienio šalyse, pateikti siūlymus joms tobulinti. Straipsnyje analizuojamas smurto televizijoje paplitimas ir poveikis nepilnamečiams, aptariamos šį poveikį aiškinančios teorijos ir atliktų tyrimų rezultatai, nagrinėjami poveikio būdai ir įtakos turintys veiksniai, vaikų ypatybės, dėl kurių jie yra labiausiai paveikiami. Nepaisant atliktų gausių empirinių tyrimų, kuriuose analizuojamas smurto televizijoje poveikis žmonių agresijai, dar tebevyksta mokslinės diskusijos ir nėra pakankamai aišku, kokią įtaką per televiziją rodomas smurtas turi nepilnamečių smurtiniams nusikaltimams. Vertindamas įvairias nuomones, atliktus tyrimus ir jų analizę, straipsnio autorius daro išvadą, kad per televiziją rodomas smurtas vaikams turi įvairialypį poveikį. Jis gali pasireikšti didesniu smurtavimu, taip pat smurtiniais nusikaltimais. Logiška, kad socialinės aplinkos (jos dalies ar net atvaizdo) stebėjimas veikia sociumo narius, kurie negalėtų būti socialinėmis būtybėmis, jeigu nereaguotų į socialinę aplinką, nepatirtų jos poveikio. Smurto televizijoje neigiamo poveikio nepilnamečiams prevencinės priemonės skirstomos pagal tai, į kokius veiksnius, turinčius įtakos šiam poveikui, jos yra nukreiptos. Nagrinėjamos prevencinės priemonės, nukreiptos į televizijos laidos rūšį, formą ir turinį, į žiūrėjimui skirtą laiką, į vaiko asmenines savybes ir jo socialinę aplinką. Lyginama prevencijos patirtis, žurnalistų etikos ir teisės normos Lietuvoje ir užsienyje. [Iš leidinio]

ENThe article analyses prevalence of television violence and its effect on children, theories of the effect and the existing research results, types of impact, factors of the influence and suggestible features of children. There are many research data on the effect of television violence on human aggression. However, scientific debates still go on and it is not clear enough, what the influence of viewing television violence on juvenile violent crimes is. Taking into consideration different opinions, research data and their analysis the author concludes that viewing television violence has influence on children. The influence can show itself in more violent behaviour, including violent crime. It is logical that the observation of social environment (its part or even its reflection) effects members of society, which cannot be societal beings if they are irresponsive to the social environment and its effect. The author divides crime prevention measures by the factors influencing the effect. The article deals with prevention measures targeted on the type, form and content of a program, on viewing time, on personal characteristics of a child and his social environment.The author compares the experience of prevention, standards of journalistic ethics and law norms in Lithuania and foreign countries. At the end of the article, the author concludes that: 1) the prevention of the negative effect of television violence on children must be "soft" and educative; 2) the repressive character of preventive measures must be applied to the media at the minimum because: television business is global; violence is a matter of evaluation ("violence is rough compulsion"); the negative effect of television violence on children is important, but not very profound; the freedom of information and expression is one of fundamental human rights and values of a democratic society; 3) it is important to find ways of striking a balance between media autonomy and direct intervention; 4) the standards of journalistic ethics and the law and the institutional system enable effective solution of prevention problems and problems related to control of prevalence of television violence in Lithuania. The measures of impact of contravention of the norms are sufficient and may be effective if their practical use is more active; 5) it is necessary to enlarge a society's knowledge of the risk of the effect of television violence on children, of preventive measures, of society's opportunities to participate in the prevention and of the existing norms of law. It is extremely important for parents, teachers and media to participate in prevention. [text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33747
Updated:
2020-04-09 17:21:22
Metrics:
Views: 79    Downloads: 3
Export: