Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos
Editors:
Adomėnas, Mantas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2007.
Pages:
439 p
Series:
Studijos; 3
Notes:
Aut.: Mantas Adomėnas, Gintaras Aleknonis, Arūnas Augustinaitis, Jonas Čičinskas, Vladas Gaidys, Boguslavas Gruževskis, Tomas Janeliūnas, Alvydas Jokubaitis, Rytis Juozapavičius, Viktoras Justickis, Austė Kraujelytė, Raimondas Kuodis, Darius Kuolys, Sarmitė Mikulionienė, Egidijus Motieka, Vitalis Nakrošis, Zenonas Norkus, Arūnas Poviliūnas, Dainius Pūras, Ainė Ramonaitė, Vitalija Rudzkienė, Aida Savicka, Audra Sipavičienė, Saulius Spurga, Vladislava Stankūnienė, Guoda Steponavičienė, Laura Stračinskienė, Janas Vinickas [i.e. Vidickas], Rūta Žiliukaitė.
Keywords:
LT
Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTKnygoje siekiama aptarti Lietuvai iškylančius šiuolaikinio pasaulio iššūkius, įvardyti svarbiausias problemas, trukdančias siekti tautos ir valstybės pažangos, išskirti pagrindinius Lietuvos politinės bendruomenės tikslus ir uždavinius. Daugiausia dėmesio skiriama ne mechaninei atskirų valstybės sričių analizei, o strateginėms kryptims, kurios gali priversti keisti valstybės ir tautos plėtros principus, požiūrį į savo raidą, valstybės funkcijų ir viešosios politikos įgyvendinimą. Siūlomos išvados formuluojamos ne tik remiantis tam tikrų Lietuvos visuomenės gyvenimo sektorių analize, bet ieškoma bendrų tendencijų. Knygoje laikomasi nuostatų, kad šiuolaikinės valstybės gerovė pirmiausia priklauso nuo visuomenės pasitikėjimo. Žmonės, nejausdami glaudaus ryšio su valstybe, praranda atsakomybės jausmą prieš ją, visuomenę ir savo tautą. Svarbiausias veiksnys, kuris turi lemiamą reikšmę visų valdymo problemų sprendimo būdui, politiniam modeliui ir demokratijos veikimo mechanizmams, yra žinių visuomenės plėtra. Žinių visuomenė iš esmės yra pagrindinis pokyčių katalizatorius, nuo kurio priklauso ir bet kurios veiklos pobūdis. Siekiant sukonkretinti žinių ekonomikos strategijas ir programas, paversti jas gyvybingomis, reikalingas aiškus varomųjų veiksnių supratimas. Knygoje laikomasi nuostatos, kad tokios varomosios jėgos yra: 1) valdymo modernizavimas; 2) švietimo, studijų ir mokslo reforma; 3) nauji strateginio bendradarbiavimo principai; 4) darbo santykiai; 5) darbo ir gyvenimo būdo santykis.

ENThe book attempts to discuss the challenges of the modern world, raised in regard to Lithuania, state the most important problems, hindering the progress of the nation and the state and highlight the main aims and tasks for the political community of Lithuania. Most attention is dedicated not to the mechanical analysis of the individual areas of the state but to the strategic directions, which can force to change the principles of development of the nation and the state, the view of the own development and implementation of the functions of the state and the public politics. The suggested conclusions are formulated not only referring to the analysis of certain sectors of public life in Lithuania, common trends are also searched for. The book sticks to the viewpoint that the well-being of a modern state first of all depends on the confidence of the society. The people, who do not feel close relation with the state, lose the feeling of responsibility to the state, the society and their own nation. The most important factor, having the decisive significance to the ways of resolution of all the management problems, the political model and the mechanisms of democracy is the development of the information society, which, in essence, is the main catalyst of change, determining the character of any activities. In order to make the strategies and programmes of information economy specific and live, a clear comprehension of the driving forces is a must. The book states that such driving forces are the following: 1) modernization of management; 2) reform of education, studies and science; 3) new principles for strategic cooperation; 4) labour relations; 5) the relation between labour and lifestyle.

ISBN:
9789986699781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13341
Updated:
2021-02-04 19:35:36
Metrics:
Views: 98
Export: