Lietuvos baudžiamoji teisė. Kn. 2, Aplinkybės, darančios įtaką baudžiamajai atsakomybei, ir nusikalstamos veikos teisiniai padariniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos baudžiamoji teisė. Kn. 2, Aplinkybės, darančios įtaką baudžiamajai atsakomybei, ir nusikalstamos veikos teisiniai padariniai
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2008.
Pages:
479 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Nusikaltimai / Crimes; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTAutorius knygoje analizuoja ir aiškina specifinius baudžiamosios atsakomybės už vieną ar kelias nusikalstamas veikas, kurias darant dalyvauja keli asmenys, aspektus, taip pat aplinkybes, šalinančias baudžiamąją atsakomybę bei nusikalstamų veikų teisinius padarinius. Knygoje remiamasi baudžiamosios teisės teorijos nuostatomis, moksline literatūra ir naujausia Lietuvos teismų praktika, sukaupta taikant 2000 metų Baudžiamojo kodekso nuostatas.Reikšminiai žodžiai: Baudžiamoji atsakomybė; Nusikaltimas; Nusikaltimo padariniai; Aplinkybės, įtakojančios baudžiamąją atsakomybę; Criminal liability; Crime; Effects of the crime; The circumstances affecting criminal liability.

ENThe author of the book analyses and clarifies specific aspects of criminal liability for one or several criminal acts, which are committed by several persons. He also discusses the circumstances, which eliminate criminal liability and legal effects of criminal acts. The book is based on the provisions of the theory of criminal law, scientific literature and the latest practice of Lithuanian courts accumulated through the application of provisions of the Criminal Code of 2000.

ISBN:
9955616202 (Bendras); 9789955616399 (Kn. 2)
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38072
Updated:
2013-12-08 20:30:35
Metrics:
Views: 163
Export: