Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis Lietuvoje
Alternative Title:
Trust in criminal justice institutions in Lithuania
In the Journal:
Teisės problemos. 2016, Nr. 2 (92), p. 88-116
Keywords:
LT
Teisėsaugos institucijos; Pasitikėjimas institucijomis.
EN
Criminal justice institutions; Trust in institutions.
Summary / Abstract:

LTPasitikėjimas policija, teismais ir prokuratūra 2015 metais pasiekė rekordines aukštumas Lietuvoje. Nors ‚fiksuojamas pasitikėjimas šiomis institucijomis auga, sunku identi‚kuoti, kas jį „augina“. Tai gali būti ir gera veikla, o gali būti ir sėkmingi viešieji ryšiai ar medijų įtaka. Atsakymas į klausimą „Ar jūs pasitikite policija, teismais, prokuratūra?“ nepaaiškina, kas institucijose daroma gerai, kai pasitikėjimo vertinimai kyla, ir kokios probleminės teisesaugos institucijų veiklos sritys reikalauja demesio, kai vertinimai prastėja. Kyla abejoniu, ar šis vienas, institucijų veiklos vertinimams dažnai naudojamas, rodiklis pakankamai nusako, kaip gerai ir efektyviai veikia prokuratūra, ar policija užtikrina visuomenės saugumą, teises, o teismai – interesų gynimą ir kitus demokratinės visuomenės poreikius. Straipsnyje analizuojamas pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis Lietuvoje ir jo pokyčiai, labiausiai koncentruojant dėmesi į policijos ir teismų institucijas. Analizei pasitelkiami dviejų tarptautinių projektų EURO-JUSTIS ir FIDUCIA idėjos ir duomenys. Pasitikėjimas nagrinėjamas kaip kompleksinis reiškinys, kuris apima kelis svarbius aspektus: 1) pasitikėjimą teisėsaugos institucijų efektyvumu, 2) paskirstomąjį teisingumą, 3) procedūrinį teisingumą, 4) vertybinį ir moralinį bendrumą su institucijomis, 5) institucijų legitimumą, 6) visuomenės bendradarbiavimą su teisesaugos institucijomis. Vertinant apklausų metu surinktus duomenis, matyti, kad skirtingi pasitikėjimo elementai visuomenės vertinami gana skirtingai, taip pat skiriasi nuo „apibendrinto“ pasitikėjimo. Šių skirtumų suvokimas ir įvertinimas suteikia progą tikslingai vertinti ir gerinti teisėsaugos institucijų veiklą. [Iš leidinio]

ENTrust in Lithuanian police, courts and prosecutors office has reached the record values in 2015. Trust and confidence in these institutions is growing, though it is difficult to identify what exactly is stimulating that growth. Public relations or media influence, or good organization of the institutional work as well as other reason can be an explanation for the better public attitudes. Answers to the question "Do you trust the police, courts, prosecutors office?" do not explain what was done properly when trust values raise, and what problematic areas of institution work need attention when evaluations are getting worse. There is a significant doubt expressed in academic literature if this and only indicator, so oƒften used for the evaluation of institution work, adequately describes how good or effectively prosecutors office works, police safeguards public security, and courts ensure protection of citizen rights, defence of interests and other demands of democratic society. The article analyses trust and confidence in institutions of criminal justice system in Lithuania. Analysis uses ideas and data of two international research projects – EURO-JUSTIS and FIDUCIA. We examine trust and confidence as complex phenomenon, which include several important aspects: 1) effectiveness of criminal justice institutions; 2) distributive justice; 3) procedural justice; 4) shared perceptions of right and wrong and shared moral values with institutions; 5) legitimacy of institutions; 6) co-operation between society and criminal justice institutions. Evaluation of the survey data shows that different elements of this phenomenon obtain different ratings, and differ from the evaluation of trust and confidence in the broad sense. Understanding of these differences gives us a possibility to assess and improve work of criminal justice institutions more purposefully. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63635
Updated:
2019-01-06 11:27:35
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: