Ar saugi Lietuvos visuomenė? : Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją bei visuomenės saugumą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Ar saugi Lietuvos visuomenė?: Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtis ir požiūris į baudžiamąją justiciją bei visuomenės saugumą
Alternative Title:
Is the Lithuanian society safe?: Lithuanian population's victimization experience and attitudes towards criminal justice and public safety
Publication Data:
Vilnius : Petro ofsetas, 2004.
Pages:
328 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Lietuva, 2003 m; Lietuvos gyventojai; Nusikaltimo auka, nusikaltimų prevencija; Požiūris; Viktimizacija; Viktimologiniai tyrimai; Visuomenės saugumas; 2003; Attitude; Crime prevention; Lithuania; Lithuanian residents; Public safety; Victim of a crime; Victim surveys; Victimization.
Contents:
Įvadas — 1. Lietuvos gyventojų viktimologinė patirtis. Viktimizacijos patirtis. Bendravimo su teisėsauga patirtis — 2. Požiūris į baudžiamąją justiciją. Institucijų darbo, mažinant nusikaltimų skaičių Lietuvoje, vertinimas. Požiūris į nusikaltimų rūšis. Požiūris į bausmes. Informacijos šaltiniai apie baudžiamąją justiciją ir žiniasklaidos veiklos nušviečiant nusikaltimų problematiką vertinimas. Nusikaltimų kontrolės ir prevencijos Lietuvoje programa — 3. Saugumo jausmas ir žmogaus teisių Lietuvoje vertinimas. Nerimas. Asmeninio saugumo įvairioje aplinkoje vertinimai. Žmogaus teisių apsaugos Lietuvoje vertinimas — Išvados — Priedai.
Keywords:
LT
, 2003 m; Gyventojai / People. Population; Nusikaltimų aukos / Victims of crime; Požiūris; Viktimizacija; Viktimologiniai tyrimai; Visuomenės saugumas.
EN
2003; Attitude; Crime prevention; Lithuanian residents; Public safety; Victim of a crime; Victim surveys; Victimization.
Reviews:
Recenzija leidinyje Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2004, Nr. 2 (13), p. p. 129-131
Summary / Abstract:

LTNusikaltimai yra skaudi ir opi Lietuvos visuomenės problema. Kaip parodė neseniai atlikti sociologiniai tyrimai, gyventojai linkę manyti, kad po nedarbo tai antroji viena aktualiausių Lietuvos žmonėms socialinių ir ekonominių problemų. Knygoje pristatomi tyrimo „Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą“ atlikto 2003 m. spalio 23–31 d. rezultatų apibendrinimai. Tyrimas tęsia viktimologinių tyrimų tradiciją ir orientuotas į nusikaltimų aukų patirties analizę. Tačiau jis neapsiriboja vien siaurais viktimologiniais aspektais, o bando plačiau apžvelgti, kaip visuomenė vertina kriminalines problemas bendrame žmogaus teisių apsaugos kontekste. Pirmasis tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirtį – labiau atitinka jau minėtą pozityvistinę metodologiją, o antrasis – ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į visuomenės saugumą ir jį užtikrinančią baudžiamąją justiciją – turi aiškias nuorodas į konstruktyvistinę kriminologinę tradiciją. Tyrimo tikslams įgyvendinti buvo sudaryta anketa, kurioje išskirti du blokai: vertinimo ir patirties. Sociologiniam tyrimui panaudota standartinė reprezentatyvios gyventojų apklausos metodika. Pirmame knygos skyriuje pateikta Lietuvos gyventojų viktimizacijos patirties analizė. Antrame skyriuje aptariama, kaip gyventojai vertina svarbiausius baudžiamosios justicijos aspektus. Trečiame skyriuje analizuojamas visuomenės saugumo jausmas ir socialinis nerimas.

ENCrime is a painful and sensitive problem of Lithuanian society. As the recent sociological studies have shown, the people tend to believe that after unemployment, it is the second most relevant social and economic problem to the people of Lithuania. The book presents the summary of the results of the study 'Support to Implementation of the National Human Rights Action Plan in the Republic of Lithuania' carried out on 23-31 October 2003. The study continues the tradition of victimological research and is oriented at the analysis of experience of crime victims. However, it is not limited by narrow victimological aspects, but attempts to give a broader overview of the assessment of the problems of crime by society in the general context of human rights protection. The first aim of the research – to analyse the victimization experience of the residents of Lithuania – is more in line with the above positivist methodology, and the second one – to analyse the attitudes of the residents of Lithuania towards the safety of society and the criminal justice ensuring such safety – has clear references to the constructivist criminological tradition. To achieve the research aims a questionnaire was created and two blocks were distinguished: assessment and experience. Standard representative population survey methodology was used for the sociological research. The first chapter of the book presents the analysis of victimization experience of the population of Lithuania. The second chapter discusses the attitudes of the population towards the main aspects of criminal justice. The third chapter analyses the feeling of safety and social anxiety of society.

ISBN:
9955534702
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45091
Updated:
2014-03-01 18:52:54
Metrics:
Views: 27
Export: