Nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir integracijos programos vykdomos pataisos inspekcijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir integracijos programos vykdomos pataisos inspekcijose
Alternative Title:
Social rehabilitation and social integration programs with offenders in correctional inspections
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 131-140
Keywords:
LT
Nuteistieji; Pataisos inspekcijos; Probacija; Socialinis darbas; Socialinės reabilitacijos programos.
EN
Correctional inspection; Offenders; Probation; Social rehabilitation and social integration programs; Social work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir socialinės integracijos programos, vykdomos pataisos inspekcijų. Vertinamas socialinio darbo su nuteistaisiais, esančiais pataisos inspekcijų įskaitose, veiksmingumas, įgyvendinant socialinės reabilitacijos ir socialinės integracijos programas, socialinės reabilitacijos ir socialinės integracijos programų turinys. Straipsnyje atskleidžiama, kad socialinio darbo su nuteistaisiais neveiksmingumą lemia nepakankama socialinės reabilitacijos ir integracijos programų, kurias vykdo pataisos inspekcijos, kokybė, kadangi šios programos yra šviečiamojo (pažintinio) pobūdžio, nuteistieji neskatinami keisti asocialų elgesį, siekti savo gyvenimo tikslų teisėtais būdais ir priemonėmis, taip pat tai, kad šios programos taikomos vienodai visiems nuteistiesiems, nors nuteistųjų socialiniai poreikiai paprastai skiriasi. Atskleidžiama atskirų užsienio valstybių pažangi patirtis socialinio darbo su nuteistaisiais srityje, užsienio valstybėse taikomos nuteistųjų socialinės reabilitacijos programos ir jų efektyvumas pakartotinio nusikalstamumo prevencijos srityje, taip pat tarptautinių dokumentų, susijusių su alternatyvomis laisvės atėmimui, nuostatos dėl socialinio-reabilitacinio darbo su nuteistaisiais. Taip pat straipsnyje nacionaliniu ir tarptautiniu kontekstu nagrinėjamas bendruomenės vaidmuo nuteistųjų socialinėje reabilitacijoje. Pateikiamos gairės dėl socialinės reabilitacijos ir socialinės integracijos programų turinio ir įgyvendinimo tobulinimo bei bendruomenės įtraukimo į šį procesą svarbos. [Iš leidinio]

ENThis article explores the social rehabilitation and social integration programs with persons enlisted in correctional inspection lists. The article assesses the impact of social work by the correction of inspections for offenders, the effectiveness of the implementation of social rehabilitation and social integration programs, social rehabilitation and social integration program content. The article shows that the lack of social integration and rehabilitation program quality leads to inefficiency of social work with offenders, since these programs are educational in nature, offenders aren’t motivated to change their anti-social behaviour, in order to achieve their life goals in lawful ways and means as well as the fact that these programs are the same for all offenders, although the social needs of offenders are usually different. The advanced foreign experience in social work with offenders is separately disclosed, as well as international instruments related to the provision of alternatives to detention in program work with offenders. The article discusses as well the correction inspections (probation services) carrying out the program work principles, their importance and the effectiveness of the implementation of alternatives to imprisonment. This article provides guidelines for rehabilitation and social integration of program content and development of implementation and importance of community involvement in this process. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje : tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai / Teisės institutas ; parengė Gintautas Sakalauskas, Margarita Dobrynina, Svetlana Justickaja, Vaidas Kalpokas, Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Simonas Nikartas, Aušra Pocienė, Salomėja Zaksaitė. Vilnius : Eugrimas, 2011. 328 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37809
Updated:
2018-12-17 13:16:31
Metrics:
Views: 74    Downloads: 29
Export: