Lietuvos korupcijos žemėlapis, 2001-2004

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos korupcijos žemėlapis, 2001-2004
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2005.
Pages:
118 p
Contents:
Įvadas — Kyšininkavimo patirtis: Lietuvos gyventojų kyšininkavimo patirtis; Lietuvos įmonių vadovų kyšininkavimo patirtis — Požiūris į korupciją: Lietuvos gyventojų nuomonė apie korupciją; Lietuvos įmonių vadovų nuomonė apie korupciją — Antikorupcinis potencialas: Antikorupcinis Lietuvos gyventojų potencialas; Lietuvos įmonių vadovų antikorupcinis potencialas — Vietoj pabaigos — Summary.
Keywords:
LT
korupcijos žemėlapis; transparency international Lietuvos skyrius.
EN
map of corruption; transparency International Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTKnygoje "Lietuvos korupcijos žemėlapis: 2001-2004" pateikti ir apibendrinti "Transparency International" Lietuvos skyriaus inicijuotų trijų - 2001 m., 2002 m. ir 2004 m. - diagnostinių korupcijos paplitimo sociologinių tyrimų rezultatai. Jų tikslas buvo remiantis nacionaline nuomonės apklausa nustatyti institucinį ir geografinį korupcijos paplitimą bei Lietuvos visuomenės sritis ir institucijas, kuriose korupcija yra ypač ryški. Knygoje aprašoma tyrimo metodologija. Tyrimo dalyvius sudarė atsitiktinai atrinkti gyventojai ir kvotinės atrankos būdu atrinkti kompanijų vadovai. Tyrimo anketa yra sudaryta knygos autorių, o patį tyrimą atliko kompanija Baltijos tyrimai. Knygoje pristatomi trejopo pobūdžio duomenys. Pirmajame skyriuje nagrinėjama Lietuvos gyventojų ir verslo atstovų patirtis susiduriant su kyšininkavimo atvejais, antrajame analizuojami korupcijos lygio ir jos poveikio visuomenei vertinimai, o trečiajame pristatomas visuomenės narių požiūris į antikorupcines priemones. Galiausiai aptariami tyrimo ribotumai.

ENThe book "Lithuanian Map of Corruption: 2001-2004" presents and summarizes the results of the three diagnostic sociological studies of spread of corruption, arranged by the Lithuanian division of Transparency International in 2001, in 2002 and in 2004. The objective of the studies was to, referring to the national survey of opinion, identify the institutional and geographical spread of corruption and the areas and institutions of the society of Lithuania, in which the corruption is especially prominent. The book describes the methodology for the studies. The participants of the surveys were randomly picked residents and heads of companies, selected by the way of quota selection. The questionnaire for the survey was complied by the authors of the book and the survey itself was performed by the Baltijos Tyrimai company. The book provides data of ternary character. The first chapter examines the experience of the residents and representatives of business of Lithuania when facing cases of bribery, the second chapter analyzes the evaluations of the level of corruption and its influence on the society and the third chapter presents the view of the anti-corruption measures, expressed by the members of the society. At the end of the book, the limitations of the study are discussed.

ISBN:
9955682248
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13737
Updated:
2020-10-12 17:58:48
Metrics:
Views: 26
Export: