Korupcija Lietuvoje : ikiteisminio ir teisminio nagrinėjimo praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korupcija Lietuvoje: ikiteisminio ir teisminio nagrinėjimo praktika
Publication Data:
Vilnius : Teisės institutas, 2007.
Pages:
143 p
Series:
Teisės instituto mokslo tyrimai; 4
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas į problemą — Valstybės tarnybos santykių teisinis reglamentavimas — Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams samprata — Didelės žalos požymio baudžiamasis teisinis vertinimas nusikaltimuose valstybės tarnybai — Didelės žalos, susijusios su fizinio smurto panaudojimu ir konstitucinių asmens laisvių suvaržymu baudžiamasis teisinis vertinimas — Veiksmų, kuriais menkinamas institucijos prestižas, trukdoma ikiteisminiam tyrimui, veikta priešingais tarnybos interesais, baudžiamasis teisinis vertinimas — Didelės žalos, susijusios su nusikaltimo ar administracinio teisės pažeidimo, padarymu baudžiamasis teisinis vertinimas — Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamasis teisinis vertinimas pagal LR BK 37 str., 38 str., 39 str., 40 str., 95 str. numatytus pagrindus ikiteisminiame tyrime ir teismų praktikoje — Provokacijos baudžiamasis teisinis vertinimas padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas — Nusikalstamos veikos imitacijos modelio ar nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų baudžiamasis teisinis vertinimas padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas — Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką (bk 23 str.) Darant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas — Teisėjų ir teisėsaugos pareigūnų kaip specialiųjų nusikaltimų subjektų baudžiamasis teisinis vertinimas padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas — Valstybės tarnautojams prilygintų asmenų baudžiamasis teisinis vertinimas padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas — Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laiko atžvilgiu ir korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamasis teisinis vertinimas — Kyšininkavimo baudžiamasis teisinis vertinimas — Papirkimo baudžiamasis teisinis vertinimas &mdash.
Keywords:
LT
korupcija; ikiteisminis tyrimas; teisminis nagrinėjimas.
EN
corruption; pre-trial investigation; trial.
Summary / Abstract:

LT1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Respublikai atgavus nepriklausomybę, pradėta formuoti nauja, vakarietiškus standartus atitinkanti viešojo administravimo sistema, numatanti valstybės tarnautojams ir pareigūnams tam tikrus klientų aptarnavimo, sprendimų priėmimo, viešų ir privačių interesų derinimo ir kitus praktinei valstybės valdymo tvarkai įgyvendinti būtinus reikalavimus. Už tokių reikalavimų nesilaikymą ilgainiui tobulinta ir atitinkamų drausminio bei baudžiamojo poveikio priemonių sistema. Šioje sistemoje nemenką vietą užima ir LR Baudžiamojo kodekso XXXIII skyrius, nustatantis baudžiamosios atsakomybės kilimo sąlygas asmenims, padariusiems nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Deja, Lietuvos Respublikoje visos šios pastangos neužtikrina visapusiškos kontrolės, kuri leistų užkirsti kelią korupcijos plitimui. Darbe nagrinėjamas valstybės tarnybos santykių teisinis reglamentavimas, nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamasis teisinis vertinimas, nusikalstamos veikos imitacijos modelio baudžiamasis teisinis vertinimas padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, baudžiamųjų įstatymų galiojimo laiko atžvilgiu ir korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamasis teisinis vertinimas. Apžvelgiami ir kyšininkavimo, papirkimo, kai kurie bausmių skyrimo ypatumai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir kiti klausimai.

ENAfter the Republic of Lithuania regained its independence on 11 March, 1990, a new system of public administration, compliant with the Western standards, foreseeing certain requirements, pertaining to customer service, decision making, matching public and private interests and other requirements, necessary in order to be able to implement the practical state governance order for state officials and civil servants was commenced to be formed. The system of corresponding disciplinary and punitive sanctions for failure to observe the said requirements has also been developed. Chapter XXXIII of the Criminal Code of the Republic of Lithuania, establishing the conditions for raising criminal amenability for the persons, who do crime or misdemeanors in regard to civil service or public interest, has a significant place in the said system. Unfortunately, all of the aforementioned attempts in the Republic of Lithuania fail to ensure the all-rounded control, which would allow for preventing spread of corruption. The study examines the legal regulation of the civil service relations, the concept of crimes and misdemeanors with regard to the civil service and public interests, the punitive legal evaluation of corruption, the punitive legal evaluation of the model of imitation of corruption, the punitive legal evaluation of the criminal laws in terms of the time period of validity and corruption. The issues of bribery, the peculiarities of imposition of certain penalties for corruption and other issues are also discussed.

ISBN:
9789955815013
Subject:
Related Publications:
  • Korupcija privačiame sektoriuje : apibrėžties ir teisinio reguliavimo galimybės / Ryšardas Burda. Verslo ir teisės aktualijos. 2012, t. 7(1), p. 201-220.
  • Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje : tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai / Teisės institutas ; parengė Gintautas Sakalauskas, Margarita Dobrynina, Svetlana Justickaja, Vaidas Kalpokas, Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Simonas Nikartas, Aušra Pocienė, Salomėja Zaksaitė. Vilnius : Eugrimas, 2011. 328 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13363
Updated:
2020-10-08 16:23:45
Metrics:
Views: 30
Export: