Nedarbas ir nusikalstamumas Lietuvos kaime 1918–1990 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nedarbas ir nusikalstamumas Lietuvos kaime 1918–1990 m
Alternative Title:
Unemployment and crime rate in Lithuania in 1918–1990
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 26 (18), p. 107-118
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Nedarbas / Unemployment; Nusikalstamumas / Violence.
Summary / Abstract:

LTNedarbo ir nusikalstamumo Lietuvos kaime problemas nagrinėsime dviejų straipsnių cikle. Šiame, pirmame, straipsnyje apžvelgsime XX a. pirmosios pusės nepriklausomos Lietuvos socialinę ir nusikalstamumo raidą analizuodami nedarbą, alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą, žemės reformos eigą bei visų šių veiksnių įtaką nusikalstamumui tuometinės Lietuvos kaime ir palyginsime Lietuvos padėtį su kitų šalių analogiškų kriterijų raida. Per minėtą laikmetį kaimiško tipo visuomenei būdingam nusikalstamumui Lietuvoje (kaip ir, pvz., Skandinavijos šalyse) turėjo įtakos nedarbas, pasaulinės ekonominės krizės padariniai. Iki 1940 m. jis padidėjo maždaug vienu penktadaliu. Taip pat tyrinėjama Lietuvos socialinė raida ir nusikalstamumas per visą okupacijos laikmetį, t. y. prieš, per ir po Antrojo pasaulinio karo ir ypač vadinamuoju brandaus socializmo laikotarpiu (1960–1988 (1989)) Lietuvoje. Per pastarąjį laikmetį nusikalstamumas Lietuvoje padidėjo maždaug du kartus. Analogiškai kito nusikalstamumas Lietuvos kaime, tačiau kaimo gyventojų kriminalinis aktyvumas buvo 1,5–2 kartus mažesnis negu miesto gyventojų. Nuo 1989 m., taip pat ir atgavus nepriklausomybę, prasidėjo nusikalstamumo šuolis Lietuvoje, kuris tęsėsi iki 1995 (1996) m. Nusikalstamumą Lietuvos kaime po nepriklausomybės atkūrimo nagrinėsime kitame straipsnyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 1918-1940; 1960-1988; Lietuvos kaimas; Nedarbas; Nusikalstamumas; 1918-1940; 1960-1988; Criminality; Lithuanian village; Unemployment; Unemplyment.

ENThis article consists of comparing research of social development and crime rate in Lithuania in 1918–1940. During this period registered crime in Lithuania increased till one fifth, or 20 percent, more due to unemployment and the World Economic crisis in 1933. The main structural features of crime in Lithuania were similar to other European countries, especially in Scandinavia, because of its village society character. Another comparing research of social development and crime rate – the period of so called "developed socialism" economy and totalitarian rule of society in Lithuania and later – Gorbachev’s "perestroika" in 1960–1990. During the period in 960–1988 registered crime rate became two times more. The crime activity of rural inhabitants was 1,5–2 times as less as urban areas inhabitants in Lithuania. After 1988, from 1989 till 1995 (1996) – the "jump" of criminality in Lithuania occured. During these eight years period crime growth was 3,5 times more. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34458
Updated:
2018-12-17 11:03:21
Metrics:
Views: 46    Downloads: 6
Export: