Lyčių lygių galimybių modelis Švedijos ekonomikoje : gairės Lietuvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyčių lygių galimybių modelis Švedijos ekonomikoje : gairės Lietuvai
Alternative Title:
Model of equal opportunities of Sweden - guidelines for Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 12, p. 46-68
Keywords:
LT
Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Socialinės teisės / Social rights; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTEkonominė ir demografinė situacija Europoje pastaruoju metu paskatino aktyvų domėjimąsi lyčių lygybės klausimais. Formuojant ir diegiant lyčių aspekto integravimo strategiją, tapo svarbu nustatyti lygių galimybių problemas bei lyčių nelygybės padarinius – įtaką valstybės ekonomikai. Straipsnyje valstybės ekonominės bei demografinės politikos įgyvendinimo pavyzdžiu pasirenkamas Švedijos lyčių lygių galimybių modelis, kurio sėkmingas taikymas, kuriant gerovės valstybę, teigiamai atsiliepia tiek makroekonominiams, tiek demografiniams šalies rodikliams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švedijos lyčių lygių galimybių modelis; Lyčių lygybė; Lyčių aspekto integravimo strategija; Dviejų šeimos maitintojų modelis; 3R metodas; Asimetrija lyčių lygybės atžvilgiu; Sweedish equal opportunity model; Gender equality; Gender mainstreaming dual-breadwinner model; 3R method; Ggender asymmetry.

ENEconomic and demographic situation in Europe in the recent times has encouraged active interests in gender equality issues. In defining and implementing the strategy of integrating gender perspective, it became important to establish problems related to opportunities and consequences of gender inequality – its impact on the national economy. The article chooses the Swedish model of equal gender opportunities as an example of how state’s economic and demographic policy is implemented. Successful application of this model in creating welfare state had positive effects on both – macroeconomic and demographic national indicators.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2384
Updated:
2018-12-17 11:36:17
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: