Marketingas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marketingas
Edition:
3-iasis patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Garnelis, 2008.
Pages:
602 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir rodyklė.
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTNors mūsų šalis visokeriopai integruojasi į tarptautines rinkas, ji, kaip ir dauguma kitų, pasižymi tam tikrais savitais bruožais. Šio marketingo vadovėlio autoriai – Lietuvos aukštųjų mokyklų profesoriai. Todėl nors jame plačiai remiamasi garsiausiais įvairių šalių marketingo specialistais, nuolat išryškinami ir Lietuvos ypatumai. Trečiajame pataisytame ir papildytame „Marketingo“ leidime jo autoriai siekia kuo geriau atspindėti dinamiškus verslo ir marketingo pokyčius ir metodines marketingo studijų naujoves. Be to, patikslintas daug apibrėžimų, atnaujinta cituojama ir studentams rekomenduojama literatūra, statistiniai šaltiniai. Didžiausia metodinė šio vadovėlio leidimo naujovė – po kiekvieno skyriaus pateikiami Lietuvoje veikiančių įmonių praktinės veiklos pavyzdžiai. Jie parengti ne viešai publikuotų žurnalistinių šaltinių pagrindu, bet artimai bendradarbiaujant su kiekvienos įmonės atstovais. Todėl tekstai aprašo šių įmonių veiklos specifiką ir marketingo sprendimų ypatumus. Praktinės veiklos pavyzdžiais siekiama trijų tikslų: supažindinti studentus su įvairių įmonių veiklos bruožais ir marketingo sprendimais; papildyti ir praplėsti atitinkamų skyrių teorinę medžiagą; sudaryti sąlygas analizuoti praktinius žinomų įmonių veiklos atvejus, taip integruojant teorines ir praktines žinias bei plėtojant analitinius ir kūrybinius gebėjimus. Vadovėlis pirmiausia skirtas aukštųjų mokyklų studentams. Be abejo, jis taip pat pravers įvairių sričių vadybininkams ir specialistams.Reikšminiai žodžiai: Marketingas; Rinkotyra; Rinka; Prekė; Kaina; Marketingo aplinka; Marketingo tyrimai; Rėmimas; Marketingo strategijos; Marketing; Market; Product; Price; Marketing Environment; Marketing Research; Sponsorship; Marketing Strategy.

ENAlthough our country has been integrating in international markets in all aspects, like many other countries, it has certain distinct features. Professors from Lithuanian higher schools are the co-authors of this study book. Thus, although it widely refers to the most prominent marketing specialists from different countries, Lithuanian peculiarities are constantly pointed out. The co-authors of the third revised and expanded edition of “Marketing” seek to better reflect the dynamic business and marketing changes as well as methodical novelties of marketing studies. Furthermore, many definitions have been specified, cited and recommended literature as well as statistical sources have been updated. The biggest methodological novelty of this edition is the practical examples of companies operating in Lithuania presented at the end of each chapter. They were prepared not on the basis of published journalist sources but by close cooperation with the representatives of each company. Therefore, the texts describe the specificity of the activities of these companies and the peculiarities of marketing solutions. Practical examples seek three goals: acquainting students with the features of operations of various companies and marketing solutions; supplementing and expanding theoretical material of respective chapters; creating the conditions for the analysis of practical cases of operations of known companies, thus integrating theoretical and practical knowledge and developing analytical and creative capacities. The study book is primarily targeted at higher school students. It will undoubtedly be useful to managers and specialists from different fields.

ISBN:
9789955883043
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13957
Updated:
2020-02-14 09:43:42
Metrics:
Views: 1462
Export: