The Innovativeness of SME activity in the context of globalization in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Innovativeness of SME activity in the context of globalization in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 723-730
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Small and medium business (SME); Innovation; Globalization.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations.
EN
Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama pademonstruoti ryšį tarp mokslinių tyrimų ir plėtros, inovacijų ir SVV aktyvinant tolimesnį ekonomikos vystymąsi teoriniu ir praktiniu lygiais. Tyrimas buvo atliktas pateikus struktūrizuotą tiriamąjį klausimyną. Sėkmingas smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vystymasis yra vienas iš svarbiausių ekonominio vystymosi faktorių. Esant sąlygoms, palankioms verslo vystymuisi makroekonominėje aplinkoje, SVV įmonių skaičius augo. Siekiant įgyvendinti Lisabonos strategijos principus, reikia formuoti teigiamą požiūrį į verslą ir verslininkus, o taip pat diegti technologijas tiek Lietuvoje tiek Europos Sąjungoje. Žymiausi faktoriai, rodantys inovacijų diegimą SVV įmonėse žinių ekonomikos sąlygomis yra darbuotojai, bendradarbiavimas ir finansiniai ištekliai. Remiantis inovacijų varomųjų jėgų rodikliu, galima teigti, kad inovatyvi veikla Lietuvoje buvo aktyvi ir aktyvi pakankamai, sprendžiant pagal inovacijų ir antreprenerystės rodiklius. Remiantis suminiu inovacijų indikatoriumi, Lietuva priklauso besivejančių šalių grupei. Empirinio verslo administravimo magistrų tyrimo rezultatai parodė, kad studijos yra svarbus SVV įmonių vadovų veiklos gerinimo įrankis (daugiau kaip 60 proc. studentų pareiškė, kad veiklos tobulinimo poreikis buvo pagrindinis studijų motyvas; daugiau kaip 60 proc. studentų buvo vidutinio amžiaus; 66 proc. studentų buvo iš SVV įmonių). Apklausti vadovai pabrėžė inovacijų svarbą darbuotojams, tačiau nurodė, kad laikas, skirtas veiklai gerinti, išnaudojamas neefektyviai dėl didelio darbo krūvio, silpnų santykių su vartotojais, kurie galėtų pateikti gerų pasiūlymų.

ENThe future of the European Union members states (EU-27), including Lithuania, depends on education, including higher, employment in small and medium sized business (SME) and innovations. The practice shows that, small states are focusing on higher education on one hand and on SME on the other, seeking to increase entrepreneurship. Higher education directly effects knowledge-based economy, which impacts SME, increasing the competitiveness within the market and forcing to perform innovations. The importance of innovativeness of SME becomes more and more significant in all levels of analyze (micro, mezzo and macro) in country, in this case in Lithuania, and in the European Union level. The analysis of the questionnaires answered by executives - students of higher education - EMBA studying in the Institute of Business Strategy at Kaunas University of Technology allowed detecting study motives of the middle-aged executives, their position in the firm as well as their cooperation with other firms and the role of innovations. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22309
Updated:
2018-12-17 12:31:26
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: