Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo analizė Europos sąjungos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo analizė Europos sąjungos kontekste
Alternative Title:
  • Competitiveness of Lithuanian small and medium-sized business in the context of European Union
  • Анализ конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в контексте Европейского Союза
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 42, p. 39-55
Keywords:
LT
smulkus ir vidutinis verslas; mažos ir vidutinės įmonės; konkurencingumas; Europos Sąjungos bendroji rinka.
EN
small and medium-sized business; small and medium-sized enterprises; competitiveness; common market of European Union.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sektoriaus integravimo į Europos Sąjungos (ES) bendrąją rinką galimybės ir kliūtys. Nagrinėjant SVV padėtį rinkos ekonomikos augimo ir konkurencingumo aspektais, įvertinama SVV plėtros situacija šalyje, atliekama palyginamoji SVV plėtros tendencijų ir galimų vystymosi perspektyvų analizė tarptautiniu mastu, aptariami finansinės paramos SVV būdai ir jų tobulinimo aspektai Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe paper disputes the opportunities and barriers of Lithuanian small and medium-sized business (SMB) sector integration to the common market of European Union (EU). The consideration of SMB conditions accents the influence of SMB to competitiveness and growth of the economy, evaluates the situation related to the SMB development in Lithuania and international comparisons of the SMB development tendencies and feasible prospects, and discusses the methods and improvable aspects of financial assistance for Lithuanian SMB. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16866
Updated:
2018-12-17 12:02:31
Metrics:
Views: 97    Downloads: 9
Export: