Relationshipship between the population aging and the supply of services in different regions in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relationshipship between the population aging and the supply of services in different regions in Lithuania
Alternative Title:
Visuomenės senėjimo ir paslaugų pasiūlos ryšys Lietuvos regionuose
In the Journal:
Keywords:
LT
Paslaugų pasiūla; Paslaugų tiekimas; Regioninė plėtra; Regionų plėtra; Senyvi (pagyvenę) žmonės; Socialiniai ir ekonominiai visuomenės senėjimo padariniai; Visuomenės senėjimas.
EN
Lithuania; Old-age population; Population aging; Regional development; Supply of services.
Summary / Abstract:

LTVisuomenės senėjimas yra vienas aktualiausių reiškinių, pastaraisiais metais keliančių nemažai problemų. Didėjantis pagyvenusių žmonių skaičius veikia šalių ekonomiką, ypač augant ekonomikos recesijai: augantis senyvo amžiaus žmonių skaičius didina valstybių išlaidas jiems išlaikyti, dirbantys asmenys netiesiogiai turi išlaikyti vis daugiau į užtarnautą poilsį išėjusių žmonių. Neabejojama, kad visuomenės senėjimas skirtingai veikia ne tik konkrečias valstybes, bet ir kiekvienos šalies konkrečius regionus. Tyrimo problema: mažai ištirtas visuomenės senėjimo procesas Lietuvos regionuose ir šio proceso įtaka regionams. T. Medaiskis, B. Gruževskis ir S. Mikulionienė 2007 metų tyrime „Visuomenės senėjimo padariniai darbo rinkai ir įmonėms: tendencijos ir iššūkiai“ analizavo visuomenės senėjimo procesą ir padarinius visai Lietuvai, ypač darbo rinkai. Šis tyrimas atliktas netiriant atskirai kiekvieno Lietuvos regiono, todėl neleidžia palyginti, kuriuose regionuose visuomenės senėjimas vyksta sparčiausiai ir kur stebima didžiausia minėto proceso įtaka ekonominei raidai. Tuo tarpu senstant visuomenei, keičiasi jos socialinė galia, didėja sveikatos ir socialinių paslaugų poreikis.Tai reiškia, kad valstybių ligonių kasos ir kitos socialinio draudimo įstaigos turės daugiau išlaidų, tai savo ruožtu lems būtinybę peržiūrėti ir naujiems poreikiams pritaikyti visuomenės išteklius ekonomikos (galimybės dalyvauti darbo rinkoje, pajamų ir santaupų lygis), politikos (galia politinėse ir visuomeninėse organizacijose), socialinio saugumo (socialinės garantijos), sveikatos apsaugos (poreikius atitinkančių paslaugų plėtra) ir žmogaus ekologijos (poreikius atitinkantys būstai, aplinka, gyvenvietės infrastruktūra, susisiekimas ir pan.) srityse. Tyrimo objektas: visuomenės senėjimo įtaka Lietuvos regionų plėtrai. Tyrimo tikslas: išanalizuoti visuomenės senėjimo įtaką Lietuvos regionams. Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai: apibrėžti visuomenės senėjimo sampratą; nustatyti veiksnius, kurie lemia visuomenės senėjimą; nustatyti visuomenės senėjimo įtakos regionams sritis; išanalizuoti senstančios visuomenės įtaką Lietuvos regionų plėtrai. Atliekant visuomenės senėjimo poveikio regionų plėtrai tyrimą taikyti mokslinės literatūros ir teisinių dokumentų analizės, sisteminės analizės, sintezės, aprašomosios statistikos metodai, laiko eilučių ir koreliacinė analizė. Apibendrinus įvairių autorių nuomones, visuomenės senėjimas gali būti apibūdinamas kaip gyventojų struktūros pokyčiai, kurie lemia 60 metų ir vyresnių gyventojų skaičiaus augimą. [...]. [Iš leidinio]

ENAn aging population is defined in the scientific literature as changes in the structural age composition of the population, which leads to growth in the population of those who are 60 years and older. The aging of population is a social and economic problem that needs to be understood and addressed. Aging of the population has a significant impact on national economies, as well as within individual regions of the country. The old age index has a significant impact on regional supply of services. It is worth stressing that in order to improve a community's quality of life and reduce disparities between regions, it is necessary to continually assess the level of development and regional development opportunities. Evaluation of the regional socio-economic situation should be performed periodically, so that regional policy measures can be directed to the areas of greatest need. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50232
Updated:
2020-07-09 14:32:22
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: