The Cyclical nature of international trade : the aspect of technological impact

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Cyclical nature of international trade: the aspect of technological impact
Alternative Title:
Tarptautinės prekybos cikliškumas: technologijų poveikio aspektas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2013, Nr. 4 (33), p. 66-77
Keywords:
LT
Ekonominiai ciklai; Inovacijos / Innovations; Tarptautinė prekyba; Technologiniai pokyčiai.
EN
Economic cycles; International trade; Technological change.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas - technologijų poveikis tarptautinės prekybos cikliškumui. Tyrimo tikslas - išanalizuoti tarptautinės prekybos cikliškumo ypatumus, kai cikliškumas nagrinėjamas per technologijų poveikio prizmę. Tyrimo metodai: istorinė, lyginamoji, empirinė ir sisteminė analizė. Tyrimo metu remiamasi metodologija, kurios pagrindą sudaro: sisteminis požiūris; tarptautinės prekybos plėtojimo koncepcija; istorinių įvykių analizė. Straipsnyje nagrinėjami su tarptautinės prekybos cikliškumu susiję klausimai trim skirtingais aspektais. Pirma, apžvelgtos ekonominio augimo teorijos. Straipsnyje pateikta ekonominio augimo teorijų studija; jos metu parodyta technologijų poveikio svarba įvardinama ekonominio augimo teorijose. Atskleista, kad dažniausiai augimo teorijos remiasi šiomis trimis idėjomis: technologinės pažangos idėja, vedančia į ilgalaikį augimą; dažniausiai pasireiškiančia inovacijų taikymo privačiose įmonėse idėja; šalies gebėjimo prisitaikyti prie naujų technologijų idėja, tai yra, suspėti kartu su labiau išsivysčiusiomis šalimis. Siekiant paaiškinti tarptautinės prekybos augimą, įvardinami transmisijos (efekto perdavimo tarp skirtingų šalių ir regionų) mechanizmo veikimo principai. Taip pat atskleista, kad technologijų įsisavinimas yra esminis pagrindas ekonominės veiklos plėtrai.[...].Tyrimo rezultatai rodo, kad cikliškumui pasaulio prekyboje būdingi tam tikros kilmės, trukmės ir stiprumo ypatumai; kad analizuojant tarptautinės prekybos cikliškumą turi būti atsižvelgta į į naujų technologijų atsiradimą ir jų plitimą. Šis tyrimas nėra visa apimantis. Taigi tolesni tyrimai galėtų išplėsti pristatytą studiją tokiomis kryptimis: pirma, pasirinktų pasaulio šalių užsienio prekybos raidos ir ciklinio svyravimo procesų tyrimo kryptimi; antra, konkrečių prekių rinkoms būdingų pasaulio prekybos apimčių svyravimų įvardinimo kryptimi; trečia, atskirų tarptautinės prekybos ekonominio ciklo fazių ypatumų nagrinėjimo kryptimi; ketvirta, tarptautinės prekybos ekonominių ciklų veikimo principų atskleidimo kryptimi; kitomis kryptimis. [Iš leidinio]

ENModern theories are increasingly focusing on cyclical nature. This article is dedicated to the cyclical nature of international trade examined from the impact of technology. The study presented in the paper considers three different aspects. First, the paper discloses the theories of economic growth, such as classical, neoclassical, exogenous, and endogenous growth theories; it also reveals the importance of the impact of technology referred to the economic growth theories. Second, in the paper different economic views to the length of cycle are presented. The study is reviewing the short-run (Kitchin cycle), mid-run (Juglar cycle, Kuznets swing), and long-run (Kondratjew wave, Grand Supercycle) economic cycles. Third, in the paper the analysis of historical events is applied seeking to explain the cyclical nature of international trade, the length, strength, and the origin of economic cycles. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52349
Updated:
2018-12-17 13:39:11
Metrics:
Views: 14
Export: