Tendencies of the Lithuanian dairy produce and export

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Tendencies of the Lithuanian dairy produce and export
Alternative Title:
Lietuvos pieno sektoriaus gamybos ir eksporto tendencijos
In the Journal:
Verslo sistemos ir ekonomika. 2011, Nr. 1 (1), p. 23-37
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominė krizė; Pieno pramonė; Pieno produktai; Pieno produktų eksportas; Pieno produktų gamyba; Dairy export; Dairy industry; Dairy products; Global economic crisis; Manufacture of dairy production.
Keywords:
LT
Ekonominė krizė; Eksportas. Importas / Export. Import; Pieno pramonė; Pieno produktai; Pieno produktų gamyba; Tarptautinė prekyba / International trade.
EN
Dairy export; Dairy industry; Dairy products; Global economic crisis; Manufacture of dairy production.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos pieno sektoriaus gamybos ir eksporto rodikliai, rodantys pokyčius pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu: pieno produktų gamybos ir eksporto santykis, pieno produktų dalis bendrame žemės ūkio ir maisto produktų eksporte, lietuviškų pieno produktų atskleistasis santykinis pranašumas bei konkurencingumas pasaulinėje pieno rinkoje, šalies specializacija gaminant atskiras pieno produktų grupes. Išskirtos pagrindinės eksporto partnerės ir ištirti eksporto srautų pokyčiai bei jų priežastys. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – nustatyti priežastis, nulėmusias Lietuvos pieno pramonės gamybos ir eksporto pokyčius pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu. Pasaulinė ekonominė krizė (2008–2009 m.) paveikė ir Lietuvos ūkį bei pieno pramonės sektorių – reikšmingai sumažino prekių gamybos bei tarptautinės prekybos srautus. Atlikta analizė atkleidė, kad lietuviškų pieno produktų gamybos ir eksporto masto pokyčiams įtakos turėjo bendros makroekonominės priežastys bei specifiškai pasireiškę veiksniai: sumažėjusios žaliavinio pieno supirkimo kainos, santykinai mažesnės nei kituose žemės ūkio sektoriuose tiesioginės išmokos, vidaus rinkų paklausos sumažėjimas, skolinimosi pabrangimas, tradicinių užsienio rinkų susitraukimas.Įtakos turėjo ir 2006 m. sausros padariniai – sumažėjusi pieninių galvijų banda, padidėjusios pašarų kainos. Pašarų kainos kilo ir dėl energetinių išteklių kainų augimo. Paskutiniai pieno produktų eksporto duomenys byloja apie šio sektoriaus atsigavimą po krizės. Tikėtina, kad ateityje pieno ir jo produktų svarba žemės ir maisto ūkyje nesumažės ir pieno produktų dalis gali sudaryti apie ketvirtadalį ir daugiau bendrosios žemės ūkio produkcijos eksporto. Vienas iš naujai besiformuojančių veiksnių – didėjantis visuomenės natūralios ir ekologiškos produkcijos poreikis. Be to, tikėtina, kad numatomas kvotų panaikinimas 2015 m. padidins gamybos apimtis dėl neberibojamo pieno sektorius žaliavų tiekimo, todėl turėtų padidėti ir pieno produktų eksportas. Tačiau išlieka tikimybė, kad situacija gali tapti sudėtinga dėl smarkiau nei įprastai išaugsiančios konkurencijos pieno rinkoje. [Iš leidinio]

ENTendencies of the Lithuanian dairy produce and export in the context of global economic crisis are the main subjects of this paper. The present article provides information on dairy produce, prices and export trends, evolution of the dairy production's importance in export of agricultural and food products in general. The article reviews main macro-economic and specific factors that influenced changes in dairy produce and export. The article reveals the impact of such factors as lower purchase prices of raw milk, relatively lower direct payments for dairy products than in other agricultural sectors, increased prices of energy resources, contraction of traditional export markets during the period of global economic crisis. The drought in 2006 determined the following consequences: increased prices of foodstuffs due to higher prices of feed. Feed prices also increased due to higher prices of energy resources. The latest data show that the Lithuanian dairy industry is one of the most stable industries and the fastest in recovering after the global economic crisis. [From the publication]

ISSN:
2029-8234
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30356
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: