Sustainable development and its assessment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainable development and its assessment
Alternative Title:
Darnus vystymasis ir jo vertinimas
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai . 2009, t. 3, Nr. 2, p. 143-153
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Ekonomika; Indeksai; Indikatoriai; Matmenys; Vertinimas
EN
Assessment; Dimensions; Economy; Indexes; Indicators; Sustainable development
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tyrimo objektas – darnaus vystymosi koncepcija, darnaus vystymosi vertinimo rodiklių ir indeksų turinys ir problemos, su kuriomis susiduriama juos naudojant darnumo kiekybiniam ir kokybiniam įvertinimui. Remiantis sukaupta teorine medžiaga, bus siekiama (tikslas) atskleisti rodiklių ir indikatorių laikymo darnumo vertinimui svarbiausias problemas ir pateikti metodologinius jų sprendimo kelius. Straipsnio tyrimo uždaviniai yra: išanalizuoti darnaus vystymosi koncepciją. pateikiant sisteminį požiūrį į darnaus vystymosi atskiras dimensijas; aptarti darnaus vystymosi vertinimo rodiklių ir indeksų sampratų; aptarti darnaus vystymosi rodiklių ir indeksų kūrimo metodologinius principus. Pačios darnaus vystymosi koncepcijos esmė yra gana aiški. Mokslinėje literatūroje Lietuvos ir užsienio autoriai pateikia iš esmės tuos pačius darnaus vystymosi apibrėžimus, akcentuojančius ilgalaikę šalies ūkio plėtrą, siekiant racionaliai suderinti visuomenės ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius interesus, taip užtikrinant visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms neviršijus leistini) poveikio aplinkai ribų.Kaip bendra sąvoka, darnus vystymasis apjungia tris esminius požiūrius: ekonominį, aplinkos ir socialinį vystymąsi, įvardijamus kaip tarpusavyje susijusius ir vienas kitą papildančius. Todėl, tradiciškai darnaus vystymosi koncepcija apima tris lygiavertes komponentes – aplinkos apsaugą, ekonominę plėtrą ir socialinį vystymąsi, bei tris gerovės dimensijas – ekonominę, ekologinę ir socialinę – bei jų tarpusavio kompleksines sąveikas. Kitaip tariant, darnus vystymasis – tai savotiškas kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, leidžiantis siekti visuotinės gerovės sau ir ateinančioms kartoms. Reikia pažymėti, kad, apibendrinant darnaus ekonomikos vystymosi koncepcijas, galima pastebėti, kad vystymosi sąvoka yra gilesnė ir platesnė negu ekonominis augimas. Ekonominis augimas paprastai remiasi į kiekybinį aspektą, o vystymasis apima ne tik kiekybinį, bet ir kokybinį aspektą. Darnumo vertinimas šiuo metu iškyla kaip skaidresnis, išsamus, integruotas ir įžvalgus sprendimų priėmimo požiūris. Todėl išsiaiškinus darnaus vystymosi koncepciją, toliau gali būti aptarti darnumo rodikliai ir indikatoriai, kurie turi išmatuoti žmogaus ir aplinkos sistemų bruožus bei procesus, užtikrinančius jų tęstinumą ir funkcionalumą toli į ateitį. [...] [Iš leidinio]

ISSN:
1822-7996
Related Publications:
  • Darnaus vystymosi vertinimas / Remigijus Čiegis. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. 2009, t. 3, Nr. 1, p. 105-121.
  • Ekonomika ir aplinka : subalansuotos plėtros valdymas / Remigijus Čiegis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 551 p.
  • Security and sustainable development : approaches and dimensions in the globalization context / Toma Lankauskienė, Manuela Tvaronavičienė. Journal of security and sustainability issues. 2012, Vol. 1 (4), p. 287-297.
  • Valstybės ekonominė politika : (fiskalinė, užsienio prekybos ir socialinė politika) / Ona Gražina Rakauskienė. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2006. 768 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24021
Updated:
2018-12-17 12:37:22
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: