Kontraversiškas migracijos fenomenas lygių galimybių kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontraversiškas migracijos fenomenas lygių galimybių kontekste
Alternative Title:
Controversial phenomenon of migration in the context of equal opportunities
Authors:
In the Book:
Gender studies in Baltic states region. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2007. P. 182-190
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami migracijos iš Lietuvos priežasčių – pasekmių sąveikos ypatumai, akcentuojant lyčių lygybės šaukinius. Šiame kontekste atskleidžiamos migracijos neigiamų padarinių- darbo jėgos praradimo ir skurdo feminizacijos gilėjimo tendencijos. Parodomos migracijos potencialiai teigiamos įtakos – mobilumo kontekste stiprėjančios identiteto saviįžvalgos, akiračio plėtra, teigiamų gyvenimo modelių patirties perėmimo galimybės. Akcentuojami abiejų lyčių inovatyvumo charakteristikų gerinimo poreikiai kaip viena iš migracijos neigiamų padarinių eliminavimo prielaidų. Migracijos problematika įvedama į Lietuvos nevyriausybinių organizacijų dėmesio lauką kaip nacionalinio lygmens problema, reikalaujanti ne vien įprastų analogijų su kitomis šalimis paieškų, bet ir savarankiškos valios, konkrečių sprendimų ir sutelktų veiksmų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Feminizacija; Lygios galimybės; Lytis; Lytis, lygios galimybės, migracija; Neigiamos migracijos pasekmės; Tarptautinė migracija; Equal opportunities; Feminisation; Gender; Gender, equal opportunities, migration; International migration; Negative consequences of migration.

ENThe article analyses the interaction of causes and consequences of the population’s emigration from Lithuania by emphasising one of the aspects of the phenomenon – equal opportunities. Against that background, the author discloses not only the trends in the adverse consequences of migration such as loss of labour and feminisation of deepening poverty, but also the potential positive influences of migration such as the strengthening of self-awareness in the context of mobility, widening horizons and opportunities for adopting positive life-style models. The author suggests that the needs of the genders to improve their innovative powers might be seen as one of the factors compensating for the negative consequences of migration. Migration is an issue that should be in the focus of Lithuanian NGOs, for it is a problem of national dimensions requiring not only the usual analogies with other countries but also independent commitment, specific solutions and concerted actions. [From the publication]

ISBN:
9789986492986
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58678
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 32
Export: