Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas
Alternative Title:
Strategic planning in public institutions
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2009.
Pages:
239 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo būklė ir jos gerinimo prielaidos — Institucijų strateginio planavimo turinys ir vaidmuo — Institucijų strateginio planavimo principai — Teisiniai institucijų strateginio planavimo aspektai — Institucijų strateginio planavimo technologija — Institucijų strateginio planavimo problemos — Pagrindinės prielaidos institucijų strateginiam planavimui tobulinti — Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo metodologinės nuostatos — Strateginio planavimo metodologijų specifika institucijų kontekste — Veiksniai, lemiantys institucijų strateginio planavimo metodologijos parinkimą — Metodologijų derinio taikymo institucijų strateginiam planavimui tikslingumas — Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo modeliai — Institucijų strateginio planavimo modelių įvairovė — Institucijų strateginio planavimo modelių struktūrizavimas ir lyginimas tarpusavyje — Siūlomo institucijų strateginio planavimo modelio sudėtis — Siūlomo institucijų strateginio planavimo modelio komponentų turinys — Strateginio planavimo uždavinių sprendimo metodų pritaikymas viešajam sektoriui — Institucijų kompleksinės strateginės analizės metodinis potencialas — Tikslinės orientacijos nustatymo metodų taikymo viešajam sektoriui specifika — Strateginių sprendimų rengimo ir priėmimo metodų taikymo viešajam sektoriui dėsningumai — Institucijų strateginių sprendimų įgyvendinimo veiksmų plano rengimas - silpniausioji strateginio planavimo metodinio potencialo grandis — Strateginių veiklos planų įgyvendinimo monitoringo metodų taikymo viešajam sektoriui principai — Viešojo sektoriaus institucijų strategijos įgyvendinimo planavimas — Veiksmų institucijų strateginiams sprendimams įgyvendinti planavimo turinys —Institucijų veiksmų plano alternatyvų generavimo metodai — Institucijų veiksmų plano alternatyvų vertinimo kriterijų nustatymo ir kriterijų derinio formavimo metodai — Institucijų veiksmų plano alternatyvų nagrinėjimo ir alternatyvos parinkimo metodai — Institucijų strategijos įgyvendinimo planavimo technologija — Institucijos strategijos įgyvendinimo planavimo eksperimentas — Pradinės eksperimento sąlygos — Institucijos veiksmų plano alternatyvų generavimas — Kriterijų institucijos veiksmų plano alternatyvoms vertinti nustatymas ir kriterijų derinio formavimas — Institucijos veiksmų plano alternatyvų analizė ir vertinimas — Institucijos veiksmų plano priėmimas — Viešojo sektoriaus institucijų planinių sprendimų paramos terpė — Sprendimų paramos sistemų vaidmuo — Sprendimų paramos sistemos struktūra — Sprendimų paramos sistemų atmainos — Integruotoji institucijų strateginio planavimo paramos sistema — Reikalavimai, keliami integruotajai sprendimų paramai — Institucijų strateginės analizės intelektinė parama — Institucijų tikslinės orientacijos nustatymo intelektinė parama — Institucijų strateginių sprendimų rengimo ir priėmimo intelektinė parama — Institucijų veiksmų plano rengimo intelektinė parama — Institucijų veiksmų plano įgyvendinimo monitoringo intelektinė parama — Priedai: Priemonių rinkinio alternatyvų analizės ir vertinimo tarpiniai rezultatai; Uždavinių rinkinio alternatyvų analizės ir vertinimo tarpiniai rezultatai — Apibendrinimai — Strategic planning in public institutions — Literatūra.
Keywords:
LT
Ekonominė parama / Economic support.
Summary / Abstract:

LTViešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas pripažįstamas viena iš efektyviausių valstybės darnios plėtros priemonių. Spartėjant ekonomikos globalizacijai ir tarpvalstybinei integracijai, strateginio planavimo principais grįsta ir todėl veiksminga viešojo administravimo sistema yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos šalių viešojo sektoriaus būklės skirtumų mažinimo sąlygų, kurios įgyvendinimas sudaro prielaidas sėkmingai socialinei ekonominei šalies plėtrai globalioje rinkoje. Monografijoje apibendrinti autorių kelerių metų teoriniai ir empiriniai tyrimai. Sisteminiu požiūriu analizuojamas užsienio ir Lietuvos mokslininkų sukurtas strateginio planavimo metodinis potencialas, pateikiama viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sistema, sudaranti prielaidas vartotojams, dirbantiems pažangių informacinių technologijų terpėje, racionaliai formuoti strateginį foną; rengti ir priimti pagrįstus strateginius sprendimus, sudaryti jų įgyvendinimo veiksmų planą ir vykdyti patvirtinto veiksmų plano įgyvendinimo monitoringą. Taikant sisteminės analizės metodą išnagrinėti įvairių darbų autorių strateginio planavimo požiūriai, vertinimai ir interpretacijos, struktūrizuoti, tarpusavyje lyginti strateginio planavimo modeliai, įvertintas jų komponentų turinys, atlikta strateginio planavimo uždavinių sprendimo metodų analizė ir vertinimo rezultatų sintezė, grindžiama logine abstrakcija. Atliktas eksperimentas atskleidė siūlomų strateginio planavimo uždavinių sprendimo metodų taikymo niuansus, leido patikslinti taikymo prasmingumą lemiančius veiksnius.Reikšminiai žodžiai: Viešasis sektorius; Viešojo sektoriaus institucijos; Strateginis planavimas; Metodai; Modeliai; Planavimo įgyvendinimas; Parama; Public sector; Public institutions; Strategic planning; Methods; Models; Planning of implementation; Support; Strateginis planavinmas; Institucijos; Strategical planning; Institution.

ENStrategic planning in public institutions is considered to be one of the most effective means of gradual state development. The significance of strategic planning is based on the fact that it creates preconditions to stimulate the processes of development of activity in institutions and the economy of the country as well as to ensure their purposefulness by revealing, distributing, using and developing the potential of the activity of the institutions. Therefore, defining of the components of the model of strategic planning in institutions, formation of their content, improvement of methodological and informational provision for fulfilment of the planning objectives, application of the theoretical potential of strategic planning are a frequent subject of scientific research, often - the topic of scientific discussions. In order to apply strategic planning as a sophisticated means in public institutions we carried out systemic researches which so far have not been done. The goal of the researches generalized in the monograph is to analyse the methodological potential of strategic planning created by foreign and Lithuanian scientists in terms of systematic approach and to prepare an effective system of strategic planning in institutions, application of which would guarantee to the users working in the environment of progressive information technologies a rational formation of a strategic setting, making justifiable strategic decisions and preparation of a plan of action for their implementation as well as monitoring implementation of the approved plan.

ISBN:
9789955284567
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19654
Updated:
2020-11-06 21:04:45
Metrics:
Views: 237    Downloads: 11
Export: