Migracijos poveikis darbo jėgos rinkos pusiausvyrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Migracijos poveikis darbo jėgos rinkos pusiausvyrai
Alternative Title:
Influation of migration on equilibrium of labour force market
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 984-992
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Migracija / Migration; Pasiūla ir paklausa. Tiekimas / Supply and demand; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama migracijos įtaka Lietuvos darbo jėgos rinkos pusiausvyrai. Vertinant kiekybinius šio proceso aspektus, emigracija tiesiogiai turėjo nemažai įtakos Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimui, o netiesiogiai - kitiems demografiniams bei socialiniams ekonominiams procesams. Masinis darbo jėgos išvykimas sąlygoja tai, kad kai kuriuose šalies ūkio sektoriuose trūksta kvalifikuotos darbo jėgos ir tenka ieškoti alternatyvių apsirūpinimo darbo jėga variantų, tokių kaip darbuotojų importas iš kitų šalių. Šie ir daugelis kitų veiksnių išbalansuoja darbo rinkos pusiausvyrą. Nors ši problema itin aktuali ir plačiai analizuojama pasaulyje, Lietuvoje mokslinių tyrimų ir tyrėjų šioje srityje yra neadekvačiai mažai. Nepaisant emigracijos problemos aktualumo ir svarbos, šiuo metu supratimas apie jos mastus, priežastis ir galimus sprendimo būdus yra gana ribotas. Jei galima bent apytiksliai įvertinti visų gyventojų išvykimo mastus, tai apie aukštos kvalifikacijos specialistų, dirbančių specifiniuose sektoriuose, emigraciją - beveik niekas nežinoma. Dar sunkiau spręsti, kokios yra gyventojų išvykimo priežastys ir kaip jos galėtų paveikti darbo jėgos rinkos pusiausvyrą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Migracija; Darbo jėga; Darbo jėgos pasiūla ir paklausa; Rinkos pusiausvyra.; Emigration; work force; Supply and demand; Market balance.

ENThe article deals with the problem of migration influence on the balance of work force market in Lithuania. Evaluating quantitative aspects of emigration it has been stated that the process directly influences the decrease of the number of population n Lithuania, and it has had an indirect effect on other demographic and social economic process. Mass emigration of work force conditions the developments that lead to the situation when in some sectors o the country's economy there exists a significant lack of qualified work force. Thus, there arises some need to find a necessary supply of work force, e. g. to import it from other countries. These and other factors lead to the disbalance of work force market. This problem is rather actual and widely researched in the world science; however, in Lithuania the researches in this field are rather scarce. Despite the actuality and importance of emigration problem, the insight into its range, causes and possible ways of solution is rather limited. It is possible to approximately evaluate the amount of inhabitant's emigration, but the emigration data of highly qualified specialists working in special sectors is not known at present. The same could be said about emigration causes and influence on the market balance of work force. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22385
Updated:
2018-12-20 23:21:15
Metrics:
Views: 131    Downloads: 43
Export: