Pokyčiai darbo rinkoje ekonominio nuosmukio metu : Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pokyčiai darbo rinkoje ekonominio nuosmukio metu: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Changes of labour market during the recession: in case of Lithuanian
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 940-946
Keywords:
LT
Darbo rinka; Darbo jėga; Darbo ištekliai; Nedarbas; Migracija.
EN
Labour market; Labour force; Labour resources; Unemployment; Migration.
Summary / Abstract:

LTStaigių ekonominių procesų kaita, pasisukusi neigiama linkme žymi įsivyraujantį ekonominio nuosmukio laikotarpį. Vieni pagrindinių rodiklių padedančių įvertinti esamą ekonominę-socialinę šalies ūkio būklės padėtį yra darbo rinkos rodikliai, kurie rodo, kad gyventojų užimtumo ir nedarbo problemos pastaruoju metu tampa ypač aktualios. Šiame straipsnyje analizuojami pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje ir juos įtakojantys veiksniai. Atliktas Lietuvos darbo išteklių tyrimas parodė, kad nedarbo mąstai šalyje per nevaldomai didėja, jų kontrolei skiriamas per mažas dėmesys ir tai žymi ilgalaikio nedarbo tendencijų įsivyravimą. Vartotojų apklausos tyrimas padėjo atskleisti vidines ekonomines problemas, darbdavių elgsenos neigiamus aspektus, kurių neatskleidžia statistiniai – ekonominiai rodikliai. Šių tyrimų rezultatai pagrindė mokslinius teiginius, kad didėjantis nedarbas yra tampriai priklausomas nuo šalies ekonominių procesų, todėl vyriausybės politika ir priimami sprendimai recesijos laikotarpiu turėtų būti nukreipti į nedarbo sukeliamų nuostolių mažinimą ir pagalbą asmenims praradusiems savo darbo vietą. [Iš leidinio]

ENScience problem stated that to increase employment and to decrease unemployment is social and economic necessity in every country. The Lithuania integration to ES had direct influence to structure of Lithuania labour market, reduced level of unemployment, but macroeconomic indexes reversed market structure. The unexpected vicissitude of negative economic processes signify period of recession. The main indexes of labour market help to indicate employment figures and unemployment problems. The object of work is Lithuanian labour market. So it was analysis of processes in Lithuanian labour market and factors which have influence to market structure. The purpose of work is to make research of Lithuanian labour market in recession period. The results of labour market research showed that the level of unemployment is related with economic processes, so government policy and decisions have to be diverting to reduction of unemployment damages and help the unemployed.A sudden increase in unemployment signified slowdown of salary especially in the constructional and financial agency sectors, slumping of demand and growing number of registered unemployed. Small and medium sizes companies confronted with financial difficulties. These companies try to reduce activity outlay, so employers downsize, minimize salaries. The main decision of government is organizing of vocational training, to provide the right qualifications for the job. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22374
Updated:
2018-12-17 12:31:43
Metrics:
Views: 49    Downloads: 22
Export: