Tarptautinės prekybos pokyčių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinės prekybos pokyčių analizė
Alternative Title:
Study of international trade-related changes
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2014, t. 6, Nr. 1, p. 103-110. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTTarptautinė prekyba – sudėtingas dinamiškas socialinės ekonominės raidos reiškinys, jam būdingi daugialypiai pokyčiai. Trimis skirtingais aspektais analizuojami su tarptautinės prekybos pokyčiais susiję klausimai. Pirma, pristatomos žinomos ekonomikos augimo teorijos. Antra, pateikiamos įžvalgos dėl vienų šalių tarptautinės prekybos pokyčių perdavimo kitoms šalims mechanizmo. Trečia, apibrėžtas konkretus tarptautinės prekybos poveikis ekonomikai. Remtasi ekonometriniu modeliu. Šis modelis darbe taikytas dvidešimt keturioms pasaulio šalims. Pagal skirtingų pasaulio šalių regresinės analizės rezultatus nustatytas laiko periodas, per kurį tarptautinės prekybos poveikis ekonomikai buvo stipriausias. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendras vidaus produktas; Ekonometrinis modelis; Ekonomika; Tarptautinė prekyba; Tarptautinė prekyba, bendras vidaus produktas, ekonometrinis modelis, ekonomika; Economics; Gross domestic product; International trade; International trade, gross domestic product, the econometric model, economics; The econometric model.

ENInternational trade is characterized as highly dynamic: multiple changes manifested in trade rapidly, constantly requiring response to new challenges. This paper analyzes international trade-related changes in three different ways. First, the paper discloses the theories of economic growth. Second, it provides insights how trade-related changes in some countries affect economics in other countries through the transfer mechanism. Third, named a specific potency of international trade to economy. To reveal the effects econometric model is used. This model is applied to the work of twenty-four countries around the world. Based on the results of the regression analysis for the different 24 world countries, the period is defined during which the impact of international trade is the strongest. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2014.13
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53037
Updated:
2020-03-03 09:45:45
Metrics:
Views: 136    Downloads: 62
Export: