Lietuvos ekonominio augimo tempų vertinimas konvergavimo su Ekonominės ir valiutinės sąjungos šalimis narėmis aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonominio augimo tempų vertinimas konvergavimo su Ekonominės ir valiutinės sąjungos šalimis narėmis aspektu
Alternative Title:
Assessment of Lithuanian economic growth rates in terms of convergence of the Economic and Monetary Union states members
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2011, Nr. 1 (18), p. 45-52
Keywords:
LT
Bendrasis vidaus produktas; Ekonominis augimas; Konvergencija.
EN
Convergence; Economic growth; Gross domestic product.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išskiriant alternatyvius ekonominio augimo apibrėžimus, paaiškintas ekonominio augimo koncepcijos interpretavimas ir įvardinti ekonominio augimo tempams nustatyti taikytini matavimo rodikliai. [...] Konceptualios analizės metu pastebėta, jog iš idėjos, kad kapitalo globalizacija yra neišvengiama jo vystymosi pasekmė, atsirado konvergencijos teorijos užuomazgos. Išnagrinėjus konvergencijos teoriją nustatytos esminės tendencijos, kur, viena vertus, pastebima, kad kapitalas, veikiamas įvairiausių veiksnių, neišvengiamai bus globalizuotas ir išplis po visą pasaulį, tad pajamų atotrūkis tarp turtingų ir skurdžių šalių laikui bėgant sumažės, kol galiausiai visa planeta funkcionuos palyginti panašiame pajamų lygmenyje, kita vertus, kad net ir esant sėkmingai globalizacijai, nebūtinai vyksta palankus konvergencijos procesui eksportas, priešingai, eksporto srautai išauga ir plėtojami iš nedidelės turtingųjų šalių grupės į mažesnę grupę ir taip plečiamas „turtingųjų klubas“, o ne pakeliamas trečiojo pasaulio šalių lygis, ko pasekoje skirtumas tarp turtingų ir skurdžių šalių vis didėja. Empirinio tyrimo metu atlikta ekonominio augimo tempų analizė, įvertinant ar Lietuvai integruojantis į Ekonominę ir valiutinę sąjungą, visos ekonomikos sistemos veiklos rezultatas artėja prie minėtos sąjungos šalių lygio. Nustatyta, kad nuo 2001 m. iki pasaulinės krizės pasekmių pasireiškimo tirtų šalių ekonomikų rodikliuose (iki 2009 m.), konvergencijos procesas buvo tvarus. Kita vertus, nuo EVS šalių, Lietuva atsilieka vidutiniškai apie 2,3 karto (atitinkamai nuo ES-27 šalių vidutinio lygio) ir realios galimybės įveikti šį atsilikimą, egzistuoja tik per 30-40 m. [Iš leidinio]

ENStrategic purpose of economic development of many new Europe Union (EU) countries is orientated in to decreasing backwardness of economic level from economically developed countries. Seeking this purpose rapid economical growth is a must. Most of the Economic and Monetary (EMU) States are old residents EU countries and new comers aligns to their economic level, so urgent to compare Lithuanian economic growth rate convergence with latter countries average level. Examining aspects of economic growth raises few debatable questions: what is the inclination of poorer countries to grow faster than developed ones and so to equalize the standards of living; how substantiated is the notion, that rich countries will become richer, and the poor poorer; how "club of riches" will expend, that the whole world will become full and equal member of the club. In addition to the above questions, why other country's economies grow faster than others? why the difference between regional economics exists? and so on. Also, the noticeable aspects of economic growth in scientific research and in these references widely examined excluding factors of economical growth and estimating their influence to the late defining compound parts of economical growth, solving economical growth regulation problems, and evaluating negative and positive consequences of the later. From the twentieth century's 6thdecade, we started to pay attention to globalization, international and economical convergence, aspects estimating late connections with economical growth, revealing advantages and disadvantages.Considering the research, it is noticeable, that in the context of convergence of economical growth, urgency of research is indubitable, because it is yet to find a way to resolve earnings inequalities between the countries. In the article generalizing opinions of most researchers, noticed, that economical growth can be defined as a long term development of the countries production potential, occurrence of growth of produced production and services, expansion of the production opportunities, conditioned by the economic agents of change, measured by the percentage increase in GDP level and covering the rise and decline periods, quantitative and qualitative changes. Conceptual study reported, from the idea, that capital globalization - an inevitable consequence of its development, appeared rudiments of convergence theory, where convergence can be defined as convergence of different economies in the regional groups. After Lithuania's economy growth rate assessment point of convergence with the countries of EVS, it is clear that since 2001 before the occurrence of the consequences of the global crisis in the indicators of the surveyed countries economies (before 2009), convergence process has been sustained, because Lithuanian economy (on the basis RGDP) grew at average annual rates of 7,3% - about 2,8 times faster than the average of EMU states. On the otherhand, though convergence is quite rapid, according to GDP in PPS per person, the lag is about 2,3 times and real possibilities to overcome this lag may be reached only in30-40 years. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37071
Updated:
2018-12-17 13:11:39
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: