The Assessment of sustainable development : sustainability tendencies in Lithuania (2000-2008)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Assessment of sustainable development : sustainability tendencies in Lithuania (2000-2008)
Alternative Title:
Darnaus vystymosi įvertinimas : darnumo tendencijos Lietuvoje (2000-2008 m.)
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr. 2 (16), p. 5-13
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
ekonomikos augimas; darnus vystymasis; darnaus vystymosi rodikliai
EN
economic growth; sustainable development; indicators of sustainable development
Summary / Abstract:

LTDarnaus ekonomikos vystymosi idėja Lietuvoje yra gana nauja, nepakankamai žinoma ir analizuojama. Todėl straipsnyje atlikta darnaus vystymosi Lietuvoje analizė, remiantis pagrindiniais damų ekonomikos vystymąsi apibūdinančiais rodikliais iš ekonominės, aplinkosauginės ir socialinės srities. Tam buvo apžvelgti darnaus ekonomikos vystymosi teoriniai aspektai, išanalizuoti pagrindiniai ekonominės, aplinkosauginės ir socialinės sričių indikatoriai Lietuvoje 2000-2008 m. Išanalizuoti pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys šalies ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę sritis: bendras vidaus produktas (BVP); tiesioginės užsienio investicijos (TUI); darbo našumo augimo tempas; energijos intensyvumas; teršalų kiekis, išmestas į atmosferą, tenkantis vienam gyventojui; užteršto vandens nuotekų kiekis, tenkantis 1000 gyventojų; atliekų (bendros, komunalinės, gamybos) kiekis, tenkantis 1000 gyventojų; nedarbo lygis; nusikaltimų skaičius; natūrali gyventojų kaita, tenkanti 1000 gyventojų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje labiau orientuojamasi į ekstensyvią plėtrą. Įgyvendinant darnaus vystymosi koncepciją Lietuvoje šalies ekonomika turi pamažu orientuotis į kokybinį šalies augimą skatinant ūkio inovatyvumą, investicijas į žmogiškąjį kapitalą, verslo ir pramonės sektoriaus bendradarbiavimą. Pagrindinių aplinkosauginių rodiklių dinamikos tendencijos darnaus vystymosi požiūriu vertinamos neigiamai. Buvo per daug orientuojamasi į ekonominę plėtrą ir nebuvo skiriama pakankamai dėmesio aplinkosauginei sričiai.

ENFor the Lithuanian society, government and business representatives the idea of sustainable economic development is essentially rather new, insufficiently explored or analyzed. Therefore the analysis of sustainable development in Lithuania which we have carried out in this article is based on the main economic, environmental and social indicators characterizing the sustainable development of the economy. For this purpose we have reviewed the theoretical aspects of the concept of sustainable development, carried out the analysis of the main economic, environmental and social indicators in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-3110, 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21183
Updated:
2018-12-17 12:27:59
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: