Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Civilinis procesas: koncentruotumo principas ir jo įgyvendinimo galimybės
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2002.
Pages:
247 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Autoriaus žodis — Įvadas — Civilinio proceso koncentruotumas kaip vienas iš civilinio proceso tikslų ir principų: Liberalusis civilinio proceso modelis ir proceso pagreitinimo idėja; Socialinio civilinio proceso modelis ir proceso pagreitinimo idėja; Civilinio proceso koncentruotumo principo ir tiesos nustatymo procese problema; Teisėjo vaidmens civiliniame procese ir proceso koncentruotumo principo santykio problema; Bylos nagrinėjimo koncentruotumo principas ir jo įtaka kitų civilinio proceso teisės principų turiniui; Civilinio proceso modeliai XX amžiaus Lietuvoje ir proceso koncentruotumo principas — Civilinio proceso teisės bendrosios dalies institutų reikšmė užtikrinant koncentruotumo principo įgyvendinimą: Teismo nušalinimai, netinkamos šalies pakeitimas tinkama, procesinis teisių perėmimas, bendrininkavimas ir tretieji asmenys civiliniame procese; Atstovavimo įtaka proceso koncentruotumui; Ginčo šalių pareiga rūpintis proceso skatinimu; Teismas civiliniame procese ir jo galimybės užtikrinti koncentruotą bylos nagrinėjimą; Bylinėjimosi išlaidų įtaka įgyvendinant civilinio proceso koncentruotumo principą; Kai kurios įrodymų rūšys, jų vertinimas ir proceso koncentruotumo principas; Procesinių dokumentų įteikimas; Teismo posėdžio protokolas — Civilinio proceso koncentruotumo principo įgyvendinimas pirmosios instancijos teisme; Pirmoji instancija kaip pagrindinė ir svarbiausia teismo instancija; Civilinio proceso koncentruotumo principo įgyvendinimo galimybės pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijoje; Civilinio proceso koncentruotumo principo įgyvendinimo galimybės teisminio nagrinėjimo stadijoje; Teismo sprendimas ir proceso koncentruotumo galimybės; Kai kurių kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai ir proceso koncentruotumo principas — Proceso koncentruotumo galimybės ypatingosios teisenos bylose —Civilinio proceso koncentruotumo principas ir teismų sprendimų (nutarčių) kontrolės formos: Apeliacinis procesas; Kasacinis procesas — Proceso atnaujinimo institutas ir koncentruotumo principo įgyvendinimo galimybės — Išvados — Šaltiniai.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTŠioje knygoje apibendrinami autoriaus paskelbti straipsniai aptariama tema, pirmą kartą išsamiai analizuojamas civilinio proceso koncentruotumo principas, jo prigimtis, santykis su kitais civilinio proceso principais bei tikslais, apibendrinama kontinentinėje Europoje šiuo klausimu vykstanti diskusija ir siūlomi problemos sprendimo būdai, apžvelgiama, kaip ši problema buvo sprendžiama Lietuvoje XX amžiuje ir kaip ją siūloma spręsti naujajame Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse. Atskleidžiant esamas problemas remiamasi konkrečia teismų praktika ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinėmis nutartimis. Vienas iš svarbiausių keliamų uždavinių - remiantis užsienio valstybių ir Lietuvos patirtimi pasiūlyti konkrečius problemos sprendimo būdus, pagrįsti vienos ar kitos normos egzistavimo būtinumą. Temos objektas yra civilinio proceso koncentruotumo principo ir jo taikymo Lietuvoje galimybių ir būdų analizė. Istoriniu ir lyginamuoju metodais aptariama užsienio valstybių Vokietijos, Austrijos, Švedijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos šios srities patirtis. Dėl ribotos apimties darbe nenagrinėjamas anglosaksų teisinės sistemos civilinio proceso modelis. Ši knyga - pirmoji Lietuvoje, skirta aptarti išimtinai civilinio proceso koncentruotumo principą remiantis Lietuvos ir užsienio valstybių patirtimi. Knygoje pateikiamos siūlytinos civilinio proceso koncentruotumo galimybės, aptariamas galiojęs ir naujasis CPK.Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Koncentruotumo principas; Vokietija (Germany); Austrija (Austria); Švedija (Sweden); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Civil procedure; Lithuania; Consentration principle; Germany; Sweden; Latvia.

ISBN:
9986567769
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59248
Updated:
2021-02-08 21:20:15
Metrics:
Views: 186
Export: