Proceso pagreitinimo priemonės CPK projekte

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Proceso pagreitinimo priemonės CPK projekte
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai; Bylų nagrinėjimo ypatumai; Civilinis procesas; Proceso trukmė; Teismo sprendimų vykdymas; Civil procedure; Lenght of the process; Particularities of resolution of certain types of disputes; Peculiarities of proceeding; Process duration; Senforcement of judgments; The Execution of judgements.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Civilinis procesas; Proceso trukmė.
Summary / Abstract:

LT2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksui iš esmės tikėtasi įtvirtinti efektyvią pažeistų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų gynimo mechanizmą. Tačiau daugiau kaip septynerių metų teismų praktika išryškino kai kurias teisinio reguliavimo problemas, kurios gali būti pašalintos pakeičiant, papildant ar modernizuojant atskiras civilinio proceso kodekso nuostatas, siekiant teisę į teisminę gynybą padaryti prieinamesnę ir efektyvesnę. Tuo tikslu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1R-237 sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti patobulintą CPK pakeitimų projektą. Šiame straipsnyje autoriai analizuoja proceso pagreitinimo priemones, numatytas CPK projekte. Analogiškų priemonių proceso pagreitinimui paieškos vyksta ir užsienio valstybėse (Austrija, Vokietija, Lenkija ir kt.), kurios savo procesiniuose įstatymuose jau įtvirtino arba ketina įtvirtina preventyvias ir kompensacines priemones proceso trukmės problemos spręsti. [Iš leidinio]

ENWhen the new Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania came into force on 1 January 2003, it was basically expected to establish an effective defence mechanism for violated subjective rights and interests protected by law. However, more than seven years of court practice have revealed some of the problems of legal regulation which can be eliminated by changing, supplementing, or modernizing individual clauses of the Civil Procedure Code, in an effort to make the right to judicial protection more accessible and effective. To this end, a working group was formed in accordance with the 16 July 2009 Order No. 1R-237 of the Minister of Justice of the Republic of Lithuania to prepare draft amendments to the Civil Procedure Code. In this article, the authors analyse the process acceleration measures provided for in the Civil Procedure Code draft. Searches for analogous process acceleration measures are also being carried out in other countries (Austria, Germany, Poland, etc.) which have already established or intend to establish preventive and compensatory measures to resolve the problem of process duration in their own procedural laws.

ISBN:
9789955192275
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29380
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: