Įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese
Alternative Title:
Importance of the admissibility of evidence in lithuanian civil procedure
In the Journal:
Teisė. 2021, t. 119, p. 105-117
Keywords:
LT
Civilinis procesas; Įrodymai; Irodymų leistinumas; Įrodymų vertinimas.
EN
Admissibility of evidence; Civil procedure; Evaluation of evidence; Evidence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama įrodymų leistinumo reikšmė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvos civiliniame procese. Pirmoje straipsnio dalyje neapsiribojant įrodymų leistinumo, kaip įrodymų požymio, samprata, analizuojami pagrindiniai įrodymų leistinumo taisyklių tikslai: 1) įrodinėjimo kokybės užtikrinimas; 2) operatyvaus ir ekonomiško proceso apsauga; 3) sąžiningo ir teisingo proceso apsauga; 4) teismų sprendimų moralinio teisėtumo užtikrinimas; 5) įvairių įstatymų leidėjo pripažįstamų teisinių vertybių apsauga. Antroje straipsnio dalyje kritiškai įvertinami pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką įrodymų leistinumo taisyklėms taikyti civiliniame procese – laisvo įrodymų vertinimo principas, materialiosios tiesos nustatymo tikslas ir procesinės normos, nustatančios teisėją, kaip vienasmenį įrodymų leistinumo ir faktų nustatymo vertintoją. Trečioje dalyje prieinama prie išvados, kad dėl įrodymų leistinumo atliekamų funkcijų civiliniame procese yra privaloma siekti geresnio santykio su pastaraisiais šio instituto reikšmę lemiančiais veiksniais. Atitinkamai pateikiami sprendimai, galintys nulemti šį geresnį santykį. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the importance of the admissibility of evidence and the factors determining it in Lithuanian civil proceedings. The first part of the article, without limiting itself to the concept of admissibility of evidence as a feature of evidence, analyzes the main objectives of the rules of admissibility of evidence: 1) ensuring the quality of evidence; 2) protection of operational and economic process; 3) protection of a fair and just process; 4) ensuring the moral legitimacy of court decisions; 5) protection of various legal values recognized by the legislator. The second part of the article critically evaluates the main factors influencing the application of the rules of admissibility of evidence in civil proceedings – the free evaluation of evidence, the purpose of material truth and procedural norms establishing a judge as the sole assessor of admissibility of evidence, and the determination of facts. The third part concludes that the admissibility of evidence in civil proceedings makes it imperative to seek a better relationship with the latter factors, which determine the importance of this institute. Accordingly, solutions that can lead to a better relationship are presented. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2021.119.6
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93815
Updated:
2022-03-16 17:18:31
Metrics:
Views: 9
Export: