Atstovavimas civiliniame procese - svarbi asmens konstitucinės teisės į teisminę gynybą realizavimo garantija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atstovavimas civiliniame procese - svarbi asmens konstitucinės teisės į teisminę gynybą realizavimo garantija
Alternative Title:
Representation in civil process – an important guarantee of exercise of the person’s right to judicial defence
Keywords:
LT
Atstovavimas.
EN
Representation.
Summary / Abstract:

LTGalimybė teisminiame procese naudotis atstovo paslaugomis laikytina svarbia asmens konstitucinės teisės į teisminę gynybą, įtvirtintos tiek tarptautiniuose, tiek ir nacionaliniuose teisės aktuose, realaus užtikrinimo garantija. Plėtojant valstybę teisinio valstybingumo linkme labai svarbu užtikrinti asmenų teisių, laisvių ir įstatymų saugomų interesų teisminę gynybą. [...] Atstovavimo civiliniame procese institutas tiek neprivalomojo, tiek ir privalomojo atstovavimo atveju turi didelę reikšmę įgyvendinant asmens teisę į teisminę gynybą. Be bent jau minimalių teisinių žinių turėjimo savarankiškas kreipimasis į teismą ir bylos vedimas dažnai tampa problemiškas ne tik pačiam į teismą besikreipiančiam asmeniui, bet ir bylą nagrinėjančiam teismui. Teisingas situacijos teisinis kvalifikavimas, reikšmingų bylai faktinių aplinkybių nustatymas, tinkamų įrodymų pateikimas, reikalavimų ir atsikirtimų profesionalus pagrindimas, teisės aktų išmanymas ir tinkamas jų pritaikymas įrodinėjant tam tikras aplinkybes, mokėjimas praktiškai spręsti įvairias teisines problemas, oratoriaus sugebėjimai, atsiribojimas nuo emocijų, kurias sukelia procesas,- tai tik keletas aplinkybių, grindžiančių atstovavimo civiliniame procese svarbą įgyvendinant asmens teisę į teisminę gynybą. [...].Reikšminiai žodžiai: Atstovavimas; Representation.

ENThe possibility to use the services of a representative in legal proceedings should be considered an important guarantee of the person’s constitutional right to judicial defence that is fixed both in international and national legislation. With the country developing towards legal statehood it is particularly important to ensure the defence of personal rights, freedoms and interests protected by the law. [...] The institute of representation in civil process both in the event of optional and mandatory representation is very important for the purposes of exercising the person’s right to judicial defence. Filing an appeal to the court and litigating on one’s own accord without the possession of at least minimal legal knowledge often becomes an issue both for the person appealing and the court. The correct legal qualification of the situation, establishment of case-critical facts, delivery of the right evidence, professional substantiation of claims and replications, knowledge of legislation and its proper application to prove certain facts, the ability to practically address various legal issues, eloquence, shutting down emotions that the process brings – those are but several circumstances that validate the importance of representation in civil process for the person to exercise their right to judicial defence. [...].

ISBN:
9955990406
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9147
Updated:
2013-04-28 16:54:21
Metrics:
Views: 26
Export: